Otwarcie naboru wniosków w konkursie AAL Call 2021

Uprzejmie informujemy, że otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu AAL.

 

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby starsze.

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

Temat konkursu: ADVANCING INCLUSIVE HEALTH & CARE SOLUTIONS FOR AGEING WELL IN THE NEW DECADE

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie: Austria, Belgia, Dania, Włochy, Luxemburg (FNR), Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Hiszpania, Szwajcaria.

 

Budżet NCBR: Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 EUR (kurs euro 1 EUR = 4,4426 PLN)

 

Data zamknięcia naboru wniosków: 21.05.2021

 

Nabór wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie ems.aal-europe.eu 

 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kwartał 2021

 

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

Uwaga!

NCBiR dofinansowuje wyłącznie projekty typu Collaborative project.

 

Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w dokumentacji konkursowej zamieszczonej na stronie NCBiR oraz na międzynarodowej stronie konkursu: http://www.aal-europe.eu/call-2021

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Aleksandra Dubiella-Jackowska

 

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu składania wniosków.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.