Otwarcie naboru wniosków w programie Neuron Cofund 2

Uprzejmie informujemy, że NCBiR otworzyło nabór wniosków w programie Neuron Cofund 2.

Program angażuje 25 instytucji z 22 państw we współpracy, której celem jest stworzenie warunków dla korzystnej wymiany wiedzy i doświadczeń,  rozwoju współpracy oraz połączenia krajowych i regionalnych programów finansowania badań w obszarze neurobiologii, neurologii i psychiatrii w krajach partnerskich.

Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki mechanizmom określonych przez KE w ramach Horyzontu 2020.

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Na co

Badania o charakterze badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

 

Zakres tematyczny

Research proposals should cover at least one of the following areas:

  • Fundamental research addressing the pathogenesis, aetiology, susceptibility, and resilience mechanisms of neurodevelopmental disorders. This may include the development of innovative or shared resources and technologies that are relevant for neurodevelopmental disorders.
  • Clinical research to develop novel strategies for prevention, diagnosis, patient stratification, therapy and/or rehabilitation for neurodevelopmental disorders.

The following research areas are excluded from this call:

  • Neurodegenerative disorders that are addressed by the EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research (JPND).

 

Partnerzy

Belgia, Chorwacja, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Izrael, Włochy, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwajcaria, Tajwan, Turcja.

 

Budżet konkursu

600 000 EUR, przy czym budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 000 EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

 

1 EUR = 4,4998 PLN (kurs z dnia otwarcia konkursu wg. EBC)

 

Dofinansowanie

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.

 

Harmonogram konkursu

  • Data ogłoszenia konkursu: 7 stycznia 2021 r.
  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 7 stycznia 2021 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 9 marca 2021 r. (14.00 CET)
  • Wyniki konkursu: Konkurs dwuetapowy, zakończenie pierwszego etapu w maju 2021 r. (lista nie jest publikowana), zakończenie drugiego etapu i całego konkursu (lista rankingowa) w grudniu 2021.
  • Publikacja listy rankingowej: Ostateczna lista rankingowa będzie dostępna w grudniu 2021 r.

 

Sposób składania wniosków

Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego, dostępnego na stronie: https://ptoutline.eu/app/neuron_ndd

 

Sposób oceny wniosków

Opis procedury konkursowej jest dostępny formie skróconej na stronie oraz w wersji szczegółowej w regulaminie konkursu (Call text).

 

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie NCBiRu oraz na stronie na stronie konkursu.

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Aleksandra Dubiella-Jackowska

 

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu składania wniosków.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.