POIR: Konkurs 4/4.1.1/2019 WP INGA – wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie

Informujemy o wydłużeniu naboru wniosków w konkursie nr 4/4.1.1/2019 – Wspólne Przedsięwzięcie INGA, ogłoszonym 17 grudnia 2019 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie zostaje wydłużony 9 października 2020 r. Druga runda konkursu trwać będzie od 9 maja do 9 października 2020 r., do godziny 16:00.

Stosowne zmiany zostały wprowadzone w dokumentacji konkursowej – Regulaminie konkursu oraz w ogłoszeniu o konkursie.

Powyższa zmiana obowiązuje od 19 czerwca br.

Więcej informacji znajduje się w komunikacie NCBiR oraz w zakładce konkursu.