V międzynarodowy konkurs w ramach programu EuroNanoMed III

Uprzejmie informujemy, że 16 listopada 2020 r. uruchomiono V międzynarodowy konkurs, organizowany w ramach programu EuroNanoMed III. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny.

 

  • Nazwa konkursu: European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine

 

  • Temat konkursu: nanomedycyna

 

  • Zakres konkursu (skrótowy):

The aims of the call are:

- To support translational research projects that combine innovative approaches in the field of nanomedicine and;

- To encourage and enable transnational collaboration between public and private Partners from academia (research teams from universities, higher education institutions, public research institutions) and clinical/public health research (research teams from hospital/ public health, healthcare settings and other healthcare organisations) or research teams from industrial enterprises (all size). The participation of Medical Doctors from research organizations and SMEs (Small and Medium-size Enterprises) is strongly encouraged. Please note that, for some funding organizations, industrial enterprises are not eligible for funding.

Project proposals will address multidisciplinary and translational research. The project proposals must cover at least one of the following areas that are equal in relevance for this call:

a) Regenerative medicine

b) Diagnostics

c) Targeted delivery systems

 

  • Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie: Belgia, Bułgaria, Czechy, Egipt, Estonia, Francja, Włochy, Izrael, Łotwa, Litwa, Polska (NCBiR), Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Tajwan, Turcja.

 

  • Data otwarcia naboru wniosków: 9 grudnia 2020 r.
  • Data zamknięcia naboru wniosków: 21 stycznia 2021 r. (17:00 CET)
  • Nabór wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny od 9 grudnia 2020 r. na stronie ptoutline.eu/app/euronanomed2021

  • Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: Czwarty kwartał 2021 r.

 

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o te opinie, Dyrektor Centrum podejmie decyzje o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

  • Budżet NCBR:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 200 000 EUR, przy czym maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 000 EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

 

Ważne: Wymagany jest udział przynajmniej jednego przedsiębiorcy z Polski w konsorcjum realizującym projekt. Jest to warunek konieczny do uzyskania dofinansowania również przez pozostałych polskich partnerów.

 

W przypadku udziału dwóch partnerów z Polski w jednym projekcie wykonawcy powinni przygotować dodatkową, wewnętrzną umowę konsorcjum, która zabezpieczy prawa i obowiązki polskich partnerów w trakcie realizacji projektu. Dokument ten nie ma wpływu na relacje z parterami z zagranicy, ani na członkostwo w konsorcjum międzynarodowym. Jest formalnym usprawnieniem współpracy z NCBR. Umowę należy przygotować według standardowo stosowanych zapisów i przesłać do NCBR wraz z wnioskiem krajowym po ogłoszeniu międzynarodowej listy projektów rekomendowanych do finansowania.

 

Szczegółowe informacje o konkursie

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Aleksandra Dubiella-Jackowska (aledubie@pg.edu.pl)

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu zgłoszeń.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.