XII konkurs w Programie LIDER

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. 


Program adresowany jest do osób, które:

  • są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat 
  • są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
  • dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
  • pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
  • posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, a ich pobyt jest zarejestrowany.

Termin naboru wniosków: 18.01.2021 r. – 18.03.2021 r.   należy przesłać w systemie LSI do godziny 16:15 w dniu zamknięcia naboru.

Zgłoszenia z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie LSI najpóźniej do 11 marca 2020 r.

Informacja o programie dofinansowania w Dziale Projektów: Beata TomaJoanna Baum, Anita Wiśniewska