Ogłoszono 6. konkurs w programie CIP-ICT PSP Ogłoszono 6. konkurs w programie CIP-ICT PSP

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3. lutego 2012 został otwarty kolejny konkurs w ramach Programu CIP-ICT PSP – Programu na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (Information Communication Technologies - Policy Support Programme, ICT-PSP), w Programie Konkurencyjność i Innowacje.

konkurs na projekty innowacyjne nr 1/POKL/4.1/innowacje/2011 konkurs na projekty innowacyjne nr 1/POKL/4.1/innowacje/2011

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłosiła konkurs zamknięty na projekty innowacyjne nr 1/POKL/4.1/innowacje/2011 w ramach Działania 4.1 PO KL

RPO WP 1.5.1. RPO WP 1.5.1.

Przypominamy, iż Zarząd Województwa Pomorskiego planuje uruchomienie konkursu z dniem 01.12.2011 r. w ramach RPO WP 2007-2013, Działanie 1.5.1 Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych, z terminem składania wniosków w dniu 31.01.2012 r. Przewidywana alokacja na konkurs wynosi 3 500 000 EUR.

8 konkurs w Programie Południowego Bałtyku 8 konkurs w Programie Południowego Bałtyku

W dniu 28 października 2011 roku zostanie otwarty 8. nabór wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013. Nabór potrwa do 16 grudnia 2011 roku.

KONKURS PILOTAŻOWY JPI FACCE (ROLNICTWO/ŻYWNOŚĆ) KONKURS PILOTAŻOWY JPI FACCE (ROLNICTWO/ŻYWNOŚĆ)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przypomina o konkursie pilotażowym JPI FACCE "Szczegółowa ocena ryzyka związanego ze zmianą klimatu dla europejskiego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego".

KONKURS W RAMACH INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE KONKURS W RAMACH INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE

Uprzejmie informujemy, że 18 sierpnia br. otwarty został konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia na Rzecz Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI JU - Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking).

Akcje Marie Curie – Przesuniecie terminu składania wniosków Akcje Marie Curie – Przesuniecie terminu składania wniosków

W związku z problemami składania wniosków przez elektroniczny system EPSS, KE zdecydowała o przedłużeniu terminu dla następujących typów stypendiów indywidualnych: IEF, OIF, IIF do dnia 12 sierpnia, do godziny 17.00.

JU Clean Sky – X konkurs na projekty międzynarodowe JU Clean Sky – X konkurs na projekty międzynarodowe

Uprzejmie informujemy, że w ramach JU Clean Sky w terminie do 12.10.2011 r. trwa kolejny nabór wniosków na projekty międzynarodowe w dziedzinie technologii lotniczych.

Wielkie pieniądze na innowacyjne badania Wielkie pieniądze na innowacyjne badania

Uprzejmie informujemy o otwarciu w dniach 19 - 20 lipca 2011 r. nowych konkursów w większości obszarów tematycznych 7. Programu Ramowego. Przewidywany budżet konkursowy wynosi 7 mld euro i jest to największa do tej pory kwota przeznaczona przez Komisję Europejską na realizację projektów badawczych.

Konkurs UE na eko-innowacje Konkurs UE na eko-innowacje

Do 8 września 2011 r. trwa konkurs na projekty z zakresu eko-innowacji w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP).

NCBiR zaprasza do składania wniosków w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju NCBiR zaprasza do składania wniosków w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju

1 czerwca br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło konkurs w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jego odpowiednik instytucjonalny w Republice Federalnej Niemiec postanowiły udzielić wsparcia dla dwustronnych projektów badawczych w obszarze zrównoważonego rozwoju.

12. edycja konkursu w ramach międzynarodowej inicjatywy CORNET 12. edycja konkursu w ramach międzynarodowej inicjatywy CORNET

Inicjatywa CORNET zakłada wspieranie najlepszych propozycji projektów zakładających wspólną działalność badawczą, rozwojową i technologiczną prowadzoną przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), ich stowarzyszenia oraz instytuty badawcze. W założeniach inicjatywy CORNET badania prowadzone przez konsorcjum projektowe maja na celu zaspokojenie potrzeby bądź rozwiązanie problemu szerszej grupy przedsiębiorstw. Zwłaszcza tych należących do sektora MŚP. Inicjatywa CORNET nie ma ściśle ustalonych tematów konkursowych. Wnioskodawcy mają pełną dowolność w składaniu propozycji projektowych do konkursu. NCBiR zaplanowało budżet w wysokości 1 mln euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.

Warsztaty pn.: Finanse w projektach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej – rozliczanie, sprawozdawczość i kontrola Warsztaty pn.: Finanse w projektach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej – rozliczanie, sprawozdawczość i kontrola

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na bezpłatne warsztaty pn.: "Finanse w projektach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej – rozliczanie, sprawozdawczość i kontrola", które odbędą się w dniu 9 maja br. (poniedziałek) na w sali 300 Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej.

Konkurs zamknięty nr 01/POKL/8.1.2/2011 Konkurs zamknięty nr 01/POKL/8.1.2/2011

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs w ramach działania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Konkurs zamknięty nr 01/POKL/8.1.1/2011 Konkurs zamknięty nr 01/POKL/8.1.1/2011

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą ogłasza konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w terminie od dnia 28 lutego 2011 roku do dnia 4 kwietnia 2011 roku w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”

Konkurs w ramach POIG 5.1. „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” Konkurs w ramach POIG 5.1. „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach działania 5.1. „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”.

Konkurs w ramach POKL 4.1.2 Konkurs w ramach POKL 4.1.2

Nabór wniosków w konkursie zamkniętym nr 1/POKL/4.1.2/2011 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1.2 Priorytet IV PO KL "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy" prowadzi Departament Wdrożeń i Innowacji jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Wyświetlanie 421 - 437 z 437 rezultatów.
z 22