Kontakt | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kontakt

projekty@pg.edu.pl

Kierownik Działu Projektów

mgr  inż. Waldemar Dzienisz 
Pok.: 402, Gmach B
Tel.: +48 58 347 17 85
waldemar.dzienisz@pg.edu.pl 

 • Zakres obowiązków: koordynowanie oraz nadzorowanie pracy działu.
Sekretariat

mgr Anna Wnuk
Pok.: 402A, Gmach B
Tel.: +48 58 347 26 72
anna.wnuk@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: finanse i administracja działu, nadzór nad stroną internetową działu, koordynacja informacji przekazywanych do biuletynu PG z działu, nadzór nad moja.pg/projekty. 
 • Obsługa administracyjno-organizacyjna projektu pn. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na województwo pomorskie i kujawsko-pomorskie, działania informacyjno-promocyjne dotyczące Programu Horyzont Europa i RPK Gdańsk.
 • W zastępstwie: Program NAWA.

mgr Magdalena Drywa
Pok.: 402A, Gmach B
Tel.: +48 58 347 26 72
magdalena.drywa@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: finanse i administracja działu, nadzór nad stroną internetową działu, koordynacja informacji przekazywanych do biuletynu PG z Działu Projektów, Program NAWA, Europejska Współpraca Terytorialna.
Fundusze Strukturalne 

mgr Aleksandra Meksuła
Pok.: 402, Gmach B
Tel.: +48 58 348 63 84
aleksandra.meksula@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program PANDA.
 • W zastępstwie: Zastępca kierownika Działu Projektów, Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

mgr Patryk Żyła
Pok.: 403A, Gmach B
Tel.: +48 58 348 60 59
patryk.zyla@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Pomoc Techniczna.
 • W zastępstwie: Erasmus +, Europejska Współpraca Terytorialna.

mgr Kamila Szydłowska
Pok.: 403, Gmach B
Tel.: +48 58 347 16 19
kamila.szydłowska@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Przemysł 4.0, Trwałość projektów.
 • W zastępstwie: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego, Termomodernizacja, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

inż. Aleksandra Grajewska
Pok.: 403, Gmach B
Tel.: + 48 58 347 20 45
aleksandra.grajewska@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego, Termomodernizacja, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
 • W zastępstwie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Przemysł 4.0, Trwałość projektów.

mgr inż. Paulina Dyguła
Nieobecność

mgr Marta Morańska
Pok.: 403A, Gmach B
Tel.: +48 58 348 65 83
marta.moranska@pg.edu.pl

Krajowe Programy Badawcze

mgr inż. Beata Toma
Pok.: 609, Gmach B
Tel.: + 48 58 348 60 31
beata.toma@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Krajowe Programy Badawcze: WA, WCH, WEiA, WFTiMS, WZiE, Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

dr inż. Anita Wiśniewska
Pok.: 609, Gmach B
Tel.: + 48 58 347 16 77
anita.wisniewska@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Krajowe Programy Badawcze: WETI, WOiO, WM, WILiŚ, Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

dr Joanna Baum
Pok.: 609, Gmach B
Tel.: + 48 58 348 65 20
joanna.baum@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Krajowe Programy Badawcze, Międzynarodowe Programy Edukacyjne: Erasmus +.
Międzynarodowe Programy Badawcze

proeuro@pg.edu.pl

mgr Renata Downar-Zapolska
Kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Programu Ramowego UE Horyzont Europa
Pok.: 401A, Gmach B
Tel.: + 48 58 347 24 12
renata.downar-zapolska@pg.edu.pl
Regionalny Punkt Kontaktowy

 • Obsługa programów: LEAR - Legal Entity Appointed Representative PG dla Programów Ramowych UE, Program Ramowy UE Horyzont Europa, Program Ramowy UE Horyzont 2020: I FILAR - Excellent Science (granty ERC, akcje MSCA, FET, Research Infrastructure) oraz Działanie Horyzontalne - Science with and for Society, 7. Program Ramowy UE – IDEAS, PEOPLE, Program European Space Agency, Inne międzynarodowe programy badawcze.
 • Kierowanie projektem pn. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na województwo pomorskie i kujawsko-pomorskie.

dr inż. Aleksandra Dubiella-Jackowska
Pok.: 401, Gmach B
Tel.: + 48 58 348 66 52
aleksandra.dubiella-jackowska@pg.edu.pl

 • Obsługa programów: Aspekty finansowe w Programie Ramowym UE Horyzont Europa, Programie Ramowym UE HORYZONT 2020. Ponad to obsługa Polsko-Norweskiego Programu Badawczego, Polsko-Niemieckiego Programu Badawczego, Współpraca Polsko-Tajwańska, Inicjatywa EUREKA, ERA-NET, inne międzynarodowe programy badawcze.
 • Realizacja zadań projektu pn. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na województwo pomorskie i kujawsko – pomorskie.

dr inż. Magdalena Urbanowicz
Pok.: 401, Gmach B
Tel.: + 48 58 348 66 48
magdalena.urbanowicz@pg.edu.pl

 • Obsługa programów: Program Ramowy UE Horyzont Europa, Program Ramowy UE Horyzont 2020: II FILAR - Industrial Ledership oraz Działanie Horyzontalne - Spreding Excellence and Widening Participation, 7. Program Ramowy – program CAPACITIES, Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych, Program COST, ERA-NET, Inne międzynarodowe programy badawcze.
 • Realizacja zadań projektu pn. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na województwo pomorskie i kujawsko-pomorskie.

mgr inż. Małgorzata Romanowska
Pracownik Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE
Pok.: 401A, Gmach B
Tel.: + 48 58 348 60 58
malgorzata.romanowska@pg.edu.pl

 • Obsługa programów: Program Ramowy UE Horyzont Europa, Program Ramowy UE Horyzont 2020: III FILAR - Societal Challenges, 7. Program Ramowy UE – COOPERATION, Artemis, Program Premia na Horyzoncie, Program Granty na Granty, Programy międzynarodowe NCN, Inne międzynarodowe programy badawcze.
 • Realizacja zadań projektu pn. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na województwo pomorskie i kujawsko-pomorskie.

mgr Agata Gizińska
Pracownik Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE
Pok.: 401A, Gmach B
Tel.: + 48 58 348 60 58
agata.gizinska@pg.edu.pl

 • Obsługa programów: Program Ramowy UE Horyzont Europa, Program Ramowy UE Horyzont 2020: III FILAR - Societal Challenges, 7. Program Ramowy UE – COOPERATION, Artemis, Program Premia na Horyzoncie, Program Granty na Granty, Programy międzynarodowe NCN, Inne międzynarodowe programy badawcze.
 • Realizacja zadań projektu pn. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na województwo pomorskie i kujawsko-pomorskie.

 mgr inż. Małgorzata Łukaszewicz
Pok.: 403, Gmach B
Tel.: + 48 58 348 64 73
malgorzata.lukaszewicz@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Wsparcie w obsłudze grantów międzynarodowych.
 • Stanowisko finansowane z projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej" POWR.03.05.00-00-Z044/17.
Zespół ds. monitoringów, trwałości i szkoleń

mgr Paweł Łukasiak
Pok.: 403, Gmach B
Tel.: +48 58 348 64 74, 519 677 387
pawel.lukasiak@pg.edu.pl

 • Specjalista ds. monitoringu projektów
 • Stanowisko finansowane z projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej" POWR.03.05.00-00-Z044/17.

mgr Dorota Pec
dorota.pec@pg.edu.pl

 • Specjalista ds. szkoleń
 • Stanowisko finansowane z projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej" POWR.03.05.00-00-Z044/17.
Zespół ds. realizacji projektu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" (IDUB)

granty@pg.edu.pl

dr inż. Monika Wieczerzak
Pok.: 265, Gmach Główny
Tel.: + 48 58 348 65 82, 509 522 536
monika.wieczerzak1@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Koordynowanie i obsługa działań związanych z IDUB.

lic. Anna Lewandowska-Zaprawa
Pok.: 265, Gmach Główny
Tel.: +48 58 348 64 71, 509 522 531
anna.lewandowska-zaprawa@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: obsługa działań związanych z IDUB.

mgr Magdalena Masa
Pok.: 265, Gmach Główny
Tel.:  +48 58 348 64 72, 573 337 142
magdalena.masa@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: obsługa działań związanych z IDUB.

mgr Sylwia Kawczyńska
Pok.: 265, Gmach Główny
Tel:+48 797 307 168
sylwia.kawczynska@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: obsługa działań związanych z IDUB.