Kontakt | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kontakt

Centrum Zarządzania Projektami

projekty@pg.edu.pl

czp@pg.edu.pl

Sekretariat - Biuro Centrum Zarządzania Projektami

mgr Anna Wnuk
Pok.: 402A, Gmach B
Tel.: +48 58 347 26 72
anna.wnuk@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: finanse i administracja centrum, nadzór nad stroną internetową centrum, koordynacja informacji przekazywanych do biuletynu PG z centrum, nadzór nad moja.pg/projekty. 
 • Obsługa administracyjno-organizacyjna projektu pn. Horyzontalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmońsko-mazurski, działania informacyjno-promocyjne dotyczące Programu Horyzont Europa i HPK Polska Północna - Gdańsk.
 • W zastępstwie: Program NAWA.

mgr Magdalena Drywa
Pok.: 402A, Gmach B
Tel.: +48 58 347 26 72
magdalena.drywa@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: finanse i administracja centrum, nadzór nad stroną internetową centrum, koordynacja informacji przekazywanych do biuletynu PG z centrum, Program NAWA.
 
Dyrektor Centrum Zarządzania Projektami

mgr  inż. Waldemar Dzienisz 
Pok.: 402, Gmach B
Tel.: +48 58 347 17 85
waldemar.dzienisz@pg.edu.pl 

 • Zakres obowiązków: koordynowanie oraz nadzorowanie pracy centrum.
Zastępca dyrektora Centrum Zarządzania Projektami

mgr Aleksandra Meksuła
Pok.: 402, Gmach B
Tel.: +48 58 348 63 84
aleksandra.meksula@pg.edu.pl 

 
Sekcja Programów Krajowych

pk.czp@pg.edu.pl

mgr inż. Beata Toma
Pok.: 405, Gmach B
Tel.: + 48 58 348 60 31
beata.toma@pg.edu.pl

 • Kierownik sekcji
 • Zakres obowiązków: Krajowe Programy Badawcze: WA, WCH, WEiA, WFTiMS, WZiE, Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

dr inż. Anita Wiśniewska
Pok.: 405, Gmach B
Tel.: + 48 58 347 16 77
anita.wisniewska@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Krajowe Programy Badawcze: WETI, WOiO, WM, WILiŚ, Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

dr Joanna Baum
Pok.: 405, Gmach B
Tel.: + 48 58 348 65 20
joanna.baum@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Krajowe Programy Badawcze.
 
Sekcja Programów Międzynarodowych

pm.czp@pg.edu.pl

dr inż. Aleksandra Dubiella-Jackowska
Pok.: 406, Gmach B
Tel.: + 48 58 348 66 52
aleksandra.dubiella-jackowska@pg.edu.pl

 • Kierownik sekcji
 • Obsługa programów: Aspekty finansowe w Programie Ramowym UE Horyzont Europa, Programie Ramowym UE HORYZONT 2020. Ponad to obsługa Polsko-Norweskiego Programu Badawczego, Polsko-Niemieckiego Programu Badawczego, Współpraca Polsko-Tajwańska, Inicjatywa EUREKA, ERA-NET, inne międzynarodowe programy badawcze.
 • Realizacja zadań projektu pn. Horyzontalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Polska Północna na województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.

dr inż. Magdalena Urbanowicz
Pok.: 406, Gmach B
Tel.: + 48 58 348 66 48
magdalena.urbanowicz@pg.edu.pl

 • Obsługa programów: Program Ramowy UE Horyzont Europa, Program Ramowy UE Horyzont 2020: II FILAR - Industrial Ledership oraz Działanie Horyzontalne - Spreding Excellence and Widening Participation, 7. Program Ramowy – program CAPACITIES, Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych, Program COST, ERA-NET, Inne międzynarodowe programy badawcze.
 • Realizacja zadań projektu pn. Horyzontalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Polska Północna na województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.

dr inż. Agnieszka Głowacz-Różyńska
Pok.: 406A, Gmach B
Tel.: + 48 58 348 64 74
agnieszka.glowacz@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Wsparcie w obsłudze grantów międzynarodowych.

mgr Renata Downar-Zapolska
Kierownik Horyzontalnego Punktu Kontaktowego ds. Programu Ramowego UE Horyzont Europa
Pok.: 401A, Gmach B
Tel.: + 48 58 347 24 12
renata.downar-zapolska@pg.edu.pl
Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Północna

 • Obsługa programów: LEAR - Legal Entity Appointed Representative PG dla Programów Ramowych UE, Program Ramowy UE Horyzont Europa, Program Ramowy UE Horyzont 2020: I FILAR - Excellent Science (granty ERC, akcje MSCA, FET, Research Infrastructure) oraz Działanie Horyzontalne - Science with and for Society, 7. Program Ramowy UE – IDEAS, PEOPLE, Program European Space Agency, Inne międzynarodowe programy badawcze.
 • Kierowanie projektem pn. Horyzontalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Polska Północna na województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.
Sekcja Programów Strukturalnych i Inwestycyjnych

si.czp@pg.edu.pl

mgr Aleksandra Meksuła
Pok.: 402, Gmach B
Tel.: +48 58 348 63 84
aleksandra.meksula@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program PANDA.
 • W zastępstwie: Zastępca Dyrektora Centrum Zarządzania Projektami, Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

mgr Patryk Żyła
Pok.: 403A, Gmach B
Tel.: +48 58 348 60 59
patryk.zyla@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Pomoc Techniczna.
 • W zastępstwie: Erasmus +, Europejska Współpraca Terytorialna.

mgr Kamila Szydłowska
Pok.: 403, Gmach B
Tel.: +48 58 347 16 19
kamila.szydłowska@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Przemysł 4.0, Trwałość projektów.
 • W zastępstwie: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego, Termomodernizacja, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

inż. Aleksandra Grajewska
Pok.: 403, Gmach B
Tel.: + 48 58 347 20 45
aleksandra.grajewska@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego, Termomodernizacja, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
 • W zastępstwie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Przemysł 4.0, Trwałość projektów.

mgr Marta Morańska
Pok.: 403A, Gmach B
Tel.: +48 58 348 65 83
marta.moranska@pg.edu.pl

Zakres obowiązków: Europejska Współpraca Terytorialna, Erasmus+.

mgr inż. Paulina Dyguła
Nieobecność

  Sekcja Zapewnienia Doskonałości Projektowej

  zd.czp@pg.edu.pl

  mgr Dorota Pec
  dorota.pec@pg.edu.pl

  • Specjalista ds. szkoleń
  • Prowadzenie szkoleń ogólnych z zakresu zarządzania projektami, planowania, zarządzania ryzykiem w projektach itp.
  • Opracowanie dedykowanych materiałów szkoleniowych
  • Współtworzenie standardu zarządzania projektami na Politechnice Gdańskiej.