Kontakt | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kontakt

projekty@pg.edu.pl

Centrum Zarządzania Projektami

mgr  inż. Waldemar Dzienisz 
Pok.: 402, Gmach B
Tel.: +48 58 347 17 85
waldemar.dzienisz@pg.edu.pl 

 • Zakres obowiązków: koordynowanie oraz nadzorowanie pracy centrum.
Sekretariat

mgr Anna Wnuk
Pok.: 402A, Gmach B
Tel.: +48 58 347 26 72
anna.wnuk@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: finanse i administracja centrum, nadzór nad stroną internetową centrum, koordynacja informacji przekazywanych do biuletynu PG z centrum, nadzór nad moja.pg/projekty. 
 • Obsługa administracyjno-organizacyjna projektu pn. Horyzontalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmońsko-mazurski, działania informacyjno-promocyjne dotyczące Programu Horyzont Europa i HPK Polska Północna - Gdańsk.
 • W zastępstwie: Program NAWA.

mgr Magdalena Drywa
Pok.: 402A, Gmach B
Tel.: +48 58 347 26 72
magdalena.drywa@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: finanse i administracja centrum, nadzór nad stroną internetową centrum, koordynacja informacji przekazywanych do biuletynu PG z centrum, Program NAWA.
Fundusze Strukturalne 

mgr Aleksandra Meksuła
Pok.: 402, Gmach B
Tel.: +48 58 348 63 84
aleksandra.meksula@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program PANDA.
 • W zastępstwie: Zastępca kierownika Działu Projektów, Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

mgr Patryk Żyła
Pok.: 403A, Gmach B
Tel.: +48 58 348 60 59
patryk.zyla@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Pomoc Techniczna.
 • W zastępstwie: Erasmus +, Europejska Współpraca Terytorialna.

mgr Kamila Szydłowska
Pok.: 403, Gmach B
Tel.: +48 58 347 16 19
kamila.szydłowska@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Przemysł 4.0, Trwałość projektów.
 • W zastępstwie: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego, Termomodernizacja, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

inż. Aleksandra Grajewska
Pok.: 403, Gmach B
Tel.: + 48 58 347 20 45
aleksandra.grajewska@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego, Termomodernizacja, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
 • W zastępstwie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Przemysł 4.0, Trwałość projektów.

mgr inż. Paulina Dyguła
Nieobecność

mgr Marta Morańska
Pok.: 403A, Gmach B
Tel.: +48 58 348 65 83
marta.moranska@pg.edu.pl

Zakres obowiązków: Europejska Współpraca Terytorialna, Erasmus+.

Krajowe Programy Badawcze

mgr inż. Beata Toma
Pok.: 405, Gmach B
Tel.: + 48 58 348 60 31
beata.toma@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Krajowe Programy Badawcze: WA, WCH, WEiA, WFTiMS, WZiE, Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

dr inż. Anita Wiśniewska
Pok.: 405, Gmach B
Tel.: + 48 58 347 16 77
anita.wisniewska@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Krajowe Programy Badawcze: WETI, WOiO, WM, WILiŚ, Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

dr Joanna Baum
Pok.: 405, Gmach B
Tel.: + 48 58 348 65 20
joanna.baum@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Krajowe Programy Badawcze.
Międzynarodowe Programy Badawcze

proeuro@pg.edu.pl

dr inż. Aleksandra Dubiella-Jackowska
Pok.: 406, Gmach B
Tel.: + 48 58 348 66 52
aleksandra.dubiella-jackowska@pg.edu.pl

 • Obsługa programów: Aspekty finansowe w Programie Ramowym UE Horyzont Europa, Programie Ramowym UE HORYZONT 2020. Ponad to obsługa Polsko-Norweskiego Programu Badawczego, Polsko-Niemieckiego Programu Badawczego, Współpraca Polsko-Tajwańska, Inicjatywa EUREKA, ERA-NET, inne międzynarodowe programy badawcze.
 • Realizacja zadań projektu pn. Horyzontalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Polska Północna na województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.

dr inż. Magdalena Urbanowicz
Pok.: 406, Gmach B
Tel.: + 48 58 348 66 48
magdalena.urbanowicz@pg.edu.pl

 • Obsługa programów: Program Ramowy UE Horyzont Europa, Program Ramowy UE Horyzont 2020: II FILAR - Industrial Ledership oraz Działanie Horyzontalne - Spreding Excellence and Widening Participation, 7. Program Ramowy – program CAPACITIES, Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych, Program COST, ERA-NET, Inne międzynarodowe programy badawcze.
 • Realizacja zadań projektu pn. Horyzontalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Polska Północna na województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.

mgr inż. Małgorzata Łukaszewicz
Pok.: 406A, Gmach B
Tel.: + 48 58 348 64 73
malgorzata.lukaszewicz@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Wsparcie w obsłudze grantów międzynarodowych.

mgr inż. Małgorzata Romanowska
Nieobecność

mgr Renata Downar-Zapolska
Kierownik Horyzontalnego Punktu Kontaktowego ds. Programu Ramowego UE Horyzont Europa
Pok.: 401A, Gmach B
Tel.: + 48 58 347 24 12
renata.downar-zapolska@pg.edu.pl
Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Północna

 • Obsługa programów: LEAR - Legal Entity Appointed Representative PG dla Programów Ramowych UE, Program Ramowy UE Horyzont Europa, Program Ramowy UE Horyzont 2020: I FILAR - Excellent Science (granty ERC, akcje MSCA, FET, Research Infrastructure) oraz Działanie Horyzontalne - Science with and for Society, 7. Program Ramowy UE – IDEAS, PEOPLE, Program European Space Agency, Inne międzynarodowe programy badawcze.
 • Kierowanie projektem pn. Horyzontalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Polska Północna na województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.

mgr Agata Gizińska

Pracownik Horyzontalnego Punktu Kontaktowy Programów Ramowych UE Polska Północna na województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.
Pok.: 401, Gmach B
Tel.: + 48 58 348 60 58
agata.gizinska@pg.edu.pl

 • Obsługa programów: Program Ramowy UE Horyzont Europa, Program Ramowy UE Horyzont 2020: III FILAR - Societal Challenges, 7. Program Ramowy UE – COOPERATION, Artemis, Program Premia na Horyzoncie, Program Granty na Granty, Programy międzynarodowe NCN, Inne międzynarodowe programy badawcze.
 • Realizacja zadań projektu pn. Horyzontalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.
Zespół ds. monitoringów, trwałości i szkoleń

inż. Aleksandra Grajewska
Pok.: 403, Gmach B
Tel.: + 48 58 347 20 45
aleksandra.grajewska@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego, Termomodernizacja, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
 • W zastępstwie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Przemysł 4.0, Trwałość projektów.

mgr Dorota Pec
dorota.pec@pg.edu.pl

 • Specjalista ds. szkoleń
 • Prowadzenie szkoleń ogólnych z zakresu zarządzania projektami, planowania, zarządzania ryzykiem w projektach itp.
 • Opracowanie dedykowanych materiałów szkoleniowych
 • Współtworzenie standardu zarządzania projektami na Politechnice Gdańskiej
Zespół ds. realizacji projektu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" (IDUB)

granty@pg.edu.pl

dr inż. Monika Wieczerzak
Pok.: 407, gmach B
Tel.: + 48 58 348 65 82, 509 522 536
monika.wieczerzak1@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: Koordynowanie i obsługa działań związanych z IDUB.

lic. Anna Lewandowska-Zaprawa
Pok.: 407, gmach B
Tel.: +48 58 348 64 71, 509 522 531
anna.lewandowska-zaprawa@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: obsługa działań związanych z IDUB.

mgr Magdalena Masa
Pok.: 407, gmach B
Tel.:  +48 58 348 64 72, 573 337 142
magdalena.masa@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: obsługa działań związanych z IDUB.

mgr Jagoda Szwulińska 
Pok.: 407, gmach B
Tel.: +48 58 348 64 69797 307 168
jagoda.szwulinska@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: obsługa działań związanych z IDUB.

mgr inż. Aleksandra Preiss 
Pok.: 407, gmach B
Tel.: +48 58 348 64 68
aleksandra.preiss@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: obsługa działań związanych z IDUB.