Kierownik Działu

mgr Aleksandra Szafran

 

Pok.: 402A, Gmach B
Tel.: 0-58/347 17 85

+48 608 636 104

aszafran@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad działalnością Działu
 • organizacja pracy Działu
 • obsługa programów:
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa
  • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
  • Programy w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Sekretariat
mail ogólny Działu:  dpe@pg.edu.pl

mgr Karolina Dunst

 

Pok.: 402A, Gmach B
Tel.: 0-58/347 26 72
karduns1@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • finanse i administracja sekcji
 • nadzór nad stroną internetową Działu
 • projekty w okresie trwałości
   

Fundusze Strukturalne

dr Monika Bizewska

 

Pok.: 402A, Gmach B

Tel.: 0-58/347 20 45

+48 664 164 490

monikak@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 • Erasmus +
 • Międzynarodowe Programy Edukacyjne
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Inteligentne Specjalizacje Pomorza

mgr Izabela Konieczna

Pok.: 402A, Gmach B

Tel: 0-58/348 60 59

izapopek@pg.edu.pl

NIEOBECNOŚĆ

 

mgr Kamila Szydłowska

Pok.: 402A, Gmach B

Tel: 0-58/347 16 19

kamlekaw@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego

Patryk Żyła

Pok:402a, Gmach B

tel. 58 348 60 59

patryk.zyla@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Europejska Współpraca Terytorialna

mgr Aleksandra Meksuła

 

Pok.: 402A, Gmach B

tel. 58 348 63 84
alemeksu@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Krajowe Programy Badawcze

mgr inż. Beata Toma

 

Pok.: 404, Gmach B

 Tel.: 0-58/348 60 31
beatoma@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Krajowe Programy Badawcze:WA, WCH, WEiA,WFTiMS,WZiE

dr Anita Wiśniewska

Pok:404, Gmach B

tel. 58 347 16 77

anita.wisniewska@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Krajowe Programy Badawcze

Międzynarodowe Programy Badawcze

mgr Renata Downar-Zapolska

 

Kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Programu Ramowego UE HORYZONT 2020

www.rpkgdansk.pl

Pok.: 401, Gmach B
Tel.: 0-58/347 24 12
rdzap@pg.edu.pl

proeuro@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • LEAR - Legal Entity Appointed Representative PG dla Programów Ramowych UE
 • Obsługa programów:
  • Program Ramowy UE Horyzont 2020: I FILAR - Excellent Science (granty ERC, akcje MSCA, FET, Research Infrastructure) oraz Działanie Horyzontalne - Science with and for Society
  • 7. Program Ramowy UE – IDEAS, PEOPLE
  • Program European Space Agency
  • Inne międzynarodowe programy badawcze
 • Kierowanie projektem pn. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na województwo pomorskie i kujawsko-pomorskie

dr inż. Aleksandra Dubiella-Jackowska

Pok.: 401, Gmach B
Tel.: 0-58/348 66 52

aledubie@pg.edu.pl

proeuro@pg.edu.pl

 

Zakres obowiązków:

 • Obsługa programów:
  • Program Ramowy UE HORYZONT 2020: aspekty finansowe
  • 7. Program Ramowy UE – aspekty finansowe
  • Polsko-Szwajcarski Program Badawczy
  • Polsko-Niemiecki Program Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
  • Współpraca Polsko-Tajwańska
  • Inicjatywa EUREKA
  • ERA-NET
  • Inne międzynarodowe programy badawcze
  • Realizacja zadań projektu pn. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na województwo pomorskie i kujawsko – pomorskie

mgr inż. Małgorzata Romanowska

 

Pracownik Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE

Pok.: 401, Gmach B
Tel.: 0-58/348 60 58
romana@pg.edu.pl

proeuro@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Obsługa programów:
  • Program Ramowy UE HORYZONT 2020: III FILAR - Societal Challenges
  • 7. Program Ramowy UE – COOPERATION, Artemis
  • Program Premia na Horyzoncie
  • Program Granty na Granty
  • Programy międzynarodowe NCN
  • Inne międzynarodowe programy badawcze
  • Realizacja zadań projektu pn. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na województwo pomorskie i kujawsko – pomorskie

dr inż. Magdalena Urbanowicz

 

Pok.: 401, Gmach B
Tel.: 0-58/348 66 48
magurban@pg.edu.pl

proeuro@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Obsługa programów:
  • Program Ramowy UE HORYZONT 2020: II FILAR - Industrial Ledership oraz Działanie Horyzontalne - Spreding Excellence and Widening Participation
  • 7. Program Ramowy – program CAPACITIES
  • Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych
  • Program COST
  • ERA-NET
  • Inne międzynarodowe programy badawcze
  • Realizacja zadań projektu pn. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na województwo pomorskie i kujawsko – pomorskie

mgr Anna Wnuk

 

Pracownik Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE

Pok.403, Gmach B 

Tel.0-58/348 65 20

annwnuk@pg.edu.pl

proeuro@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Realizacja zadań projektu pn. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na województwo pomorskie i kujawsko – pomorskie