mgr  inż. Waldemar Dzienisz

Pok.: 402, Gmach B

Tel.: 58 347 17 85

waldemar.dzienisz@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • koordynowanie oraz nadzorowanie pracy Działu.
mail ogólny Działu: projekty@pg.edu.pl
 

mgr Anna Wnuk

Pok.: 402A, Gmach B

Tel.: 58 347 26 72

anna.wnuk@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • finanse i administracja Działu
 • nadzór nad stroną internetową Działu
 • koordynacja informacji przekazywanych do biuletynu PG z Działu Projektów
 • nadzór nad moja.pg/projekty
 • obsługa administracyjno-organizacyjna projektu pn. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Województwo Pomorskie i Kujawsko-Pomorskie
 • Działania informacyjno-promocyjne dotyczące Programu Horyzont Europa i RPK Gdańsk

mgr Magdalena Drywa

Pok.: 402A, Gmach B

Tel.: 58 347 26 72

magdalena.drywa@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • finanse i administracja Działu
 • nadzór nad stroną internetową Działu
 • koordynacja informacji przekazywanych do biuletynu PG z Działu Projektów

 

 • Program NAWA

Fundusze Strukturalne

mgr Aleksandra Meksuła

Pok.: 402, Gmach B

Tel.: 58 348 63 84

aleksandra.meksula@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 • Program PANDA

W zastępstwie:

 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna
 • Zastępca kierownika Działu Projektów

mgr Patryk Żyła

Pok.: 609, Gmach B

Tel.: 58 348 60 59

patryk.zyla@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna

W zastępstwie:

 • ERASMUS +
 • Europejska Współpraca Terytorialna

mgr Izabela Konieczna

NIEOBECNOŚĆ

 

mgr Kamila Szydłowska

Pok.: 609, Gmach B

Tel.: 58 347 16 19

kamila.szydłowska@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • Przemysł 4.0
 • Trwałość projektów

W zastępstwie:

 • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
 • Termomodernizacja
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

inż. Aleksandra Grajewska

Pok.: 609, Gmach B

Tel.: 58 347 20 45

aleksandra.grajewska@pg.edu.pl

  Zakres obowiązków:
 • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
 • Termomodernizacja
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

W zastępstwie:

 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • Przemysł 4.0
 • Trwałość projektów

mgr inż. Paulina Dyguła

Pok.: 609, Gmach B

Tel.: 58 348 65 83

paulina.dygula@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Europejska Współpraca Terytorialna
 • Program Erasmus+
 • Program Operacyjny Ryby
 • Edukacja - działanie. 3 i 4.

W zastępstwie:

 • NAWA
   

Krajowe Programy Badawcze

mgr inż. Beata Toma

Pok.: 703, Gmach B

 Tel.: 58 348 60 31

beata.toma@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Krajowe Programy Badawcze:WA, WCH, WEiA, WFTiMS, WZiE
 • Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dr inż. Anita Wiśniewska

Pok.: 703, Gmach B

Tel.: 58 347 16 77

anita.wisniewska@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Krajowe Programy Badawcze: WETI, WOiO, WM, WILiŚ
 • Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dr Joanna Baum

Pok.: 703, Gmach B

Tel.: 58 348 65 20

joanna.baum@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Krajowe Projekty Badawcze

Międzynarodowe Programy Badawcze

mgr Renata Downar-Zapolska

Kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Programu Ramowego UE HORYZONT EUROPA

www.rpkgdansk.pl

Pok.: 401, Gmach B

Tel.: 58 347 24 12

renata.downar-zapolska@pg.edu.pl

proeuro@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • LEAR - Legal Entity Appointed Representative PG dla Programów Ramowych UE
 • Obsługa programów:
  • Program Ramowy UE Horyzont Europa
  • Program Ramowy UE Horyzont 2020: I FILAR - Excellent Science (granty ERC, akcje MSCA, FET, Research Infrastructure) oraz Działanie Horyzontalne - Science with and for Society
  • 7. Program Ramowy UE – IDEAS, PEOPLE
  • Program European Space Agency
  • Inne międzynarodowe programy badawcze
 • Kierowanie projektem pn. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na województwo pomorskie i kujawsko-pomorskie

dr inż. Aleksandra Dubiella-Jackowska

Pok.: 401, Gmach B

Tel.: 58 348 66 52

aleksandra.dubiella-jackowska@pg.edu.pl

proeuro@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Obsługa programów:
  • Program Ramowy UE Horyzont Europa: aspekty finansowe
  • Program Ramowy UE HORYZONT 2020: aspekty finansowe
  • 7. Program Ramowy UE: aspekty finansowe
  • Polsko-Szwajcarski Program Badawczy
  • Polsko-Niemiecki Program Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
  • Współpraca Polsko-Tajwańska
  • Inicjatywa EUREKA
  • ERA-NET
  • Inne międzynarodowe programy badawcze
  • Realizacja zadań projektu pn. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na województwo pomorskie i kujawsko – pomorskie

mgr inż. Małgorzata Romanowska

Pracownik Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE

Pok.: 401, Gmach B

Tel.: 58 348 60 58

malgorzata.romanowska@pg.edu.pl

proeuro@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Obsługa programów:
  • Program Ramowy UE HORYZONT EUROPA
  • Program Ramowy UE HORYZONT 2020: III FILAR - Societal Challenges
  • 7. Program Ramowy UE – COOPERATION, Artemis
  • Program Premia na Horyzoncie
  • Program Granty na Granty
  • Programy międzynarodowe NCN
  • Inne międzynarodowe programy badawcze
  • Realizacja zadań projektu pn. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na województwo pomorskie i kujawsko – pomorskie

dr inż. Magdalena Urbanowicz

Pok.: 401, Gmach B

Tel.: 58 348 66 48

magdalena.urbanowicz@pg.edu.pl

proeuro@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Obsługa programów:
  • Program Ramowy UE HORYZONT EUROPA
  • Program Ramowy UE HORYZONT 2020: II FILAR - Industrial Ledership oraz Działanie Horyzontalne - Spreding Excellence and Widening Participation
  • 7. Program Ramowy – program CAPACITIES
  • Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych
  • Program COST
  • ERA-NET
  • Inne międzynarodowe programy badawcze
  • Realizacja zadań projektu pn. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na województwo pomorskie i kujawsko – pomorskie 

mgr inż. Małgorzata Łukaszewicz

Pok.: 403, Gmach B

Tel.: 58 348 64 73

malgorzata.lukaszewicz@pg.edu.pl

Zakres obowiązków: Wsparcie w obsłudzę grantów międzynarodowych

Stanowisko finansowane z projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej" POWR.03.05.00-00-Z044/17

 

mgr Paweł Łukasiak

Pok.: 403, Gmach B

Tel.: 58 348 64 74, 519 677 387

pawel.lukasiak@pg.edu.pl

Specjalista ds. monitoringu projektów

Stanowisko finansowane z projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej" POWR.03.05.00-00-Z044/17

mgr Dorota Pec

dorota.pec@pg.edu.pl

Specjalista ds. szkoleń

Stanowisko finansowane z projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej" POWR.03.05.00-00-Z044/17

Zespół ds. realizacji projektu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" (IDUB)

dr inż. Monika Wieczerzak

Pok.: 265, Gmach Główny

Tel.: 58 348 65 82, 509 522 536

monika.wieczerzak1@pg.edu.pl

granty@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Koordynowanie i obsługa działań związanych z IDUB.

mgr Magdalena Masa

Pok.: 265, Gmach Główny

Tel.:  573 337 142, 58 348 64 72

magdalena.masa@pg.edu.pl

granty@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • obsługa działań związanych z IDUB.

lic. Anna Lewandowska-Zaprawa

Pok.: 265, Gmach Główny

Tel.:  58 348 64 71, 509 522 531

anna.lewandowska-zaprawa@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • obsługa działań związanych z IDUB.