1. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego dla Programu Infrastruktura i Środowisko,
  http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/wso/Strony/wytyczne.aspx
   
 2. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego dla Programu Innowacyjna Gospodarka,
  http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/wso/Strony/wytyczne.aspx
   
 3. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego dla Programu Kapitał Ludzki,
  http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/wso/Strony/wytyczne.aspx
   
 4. Wytyczne MRR dla Programu Rozwój Polski Wschodniej,
  http://www.polskawschodnia.gov.pl/Dokumenty/wso/Strony/wytyczne.aspx