Ostatnia aktualizacja danych w tabelach-07.09.2017

Fundusze strukturalne
Fundusze Strukturalne na lata 2004-2006 Pobierz
Fundusze strukturalne na lata 2007-2013 Pobierz
Fundusze strukturalne na lata 2014-2020 Pobierz

 

Międzynarodowe Programy Badawcze
Międzynarodowe Programy Badawcze na lata 2004-2006 Pobierz
Międzynarodowe Programy Badawcze na lata 2007-2013 Pobierz
Międzynarodowe Programy Badawcze na lata 2014-2020 Pobierz

 

Międzynarodowe Projekty Edukacyjne
Międzynarodowe Projekty Edukacyjne na lata 2000-2013 Pobierz
Międzynarodowe Projekty Edukacyjne na lata 2014-2020 Pobierz

 

Krajowe Programy Badawcze
Krajowe Programy Badawcze na lata 2007-2013 Pobierz
Krajowe Programy Badawcze na lata 2014-2020 Pobierz

 

Pozostałe Programy 
Pozostałe Programy na lata 2007-2013 Pobierz