Międzynarodowe programy edukacyjne oferują wsparcie projektom realizowanym przez międzynarodowe konsorcja. Celem projektów może być rozwój uczelni, rozwój programów kształcenia, czy wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Największym międzynarodowym programem edukacyjnym jest program Erasmus+ finansowany ze środków Unii Europejskiej. Polskie uczelnie mogą też ubiegać się o środki z  Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, finansowanego ze środków funduszy norweskich i EOG.