Dział Projektów został powołany w celu współpracy z jednostkami Politechniki Gdańskiej w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Funduszy Strukturalnych i Programów Międzynarodowych oraz Krajowych Projektów Badawczych.

  • Udzielamy konsultacji i pomocy w uzyskaniu informacji dotyczących zasad współfinansowania projektów, kryteriów oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedur.
  • Wspieramy również kierowników projektów w zakresie opracowania i kompletowania dokumentów stanowiących załączniki do wniosku.
  • Promujemy Programy Międzynarodowe i Fundusze Strukturalne poprzez organizację szkoleń i konferencji, a także przekazujemy bieżące informacje na temat szkoleń i konferencji zewnętrznych.
  • Realizujemy projekt Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Ramowego UE HORYZONT 2020.
    RPK HORYZONT 2020 wspiera podmioty z województw pomorskiego i kujawsko-pomoskiego w zakresie uczestnictwa w programie  HORYZONT 2020 (www.rpkgdansk.pl).

W skład Działu Projektów wchodza trzy zespoły:

  • Funduszy Strukturalnych
  • Krajowych Programów Badawczych
  • Międzynarodowych Programów Badawczych