Priorytet I - BADANIA I ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

Działanie 1.1 - Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 1.1.1 - Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresigh
Ośrodek Przetwarzania Informacji

Poddziałanie 1.1.2 - Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Działanie 1.2  - Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej-Program TEAM
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej-Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej-Program VENTURES
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej-Program WELCOME
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej-Program HOMING PLUS
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej-Program POMOST

Działanie 1.3  - Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Ośrodek Przetwarzania Informacji

Priorytet II - INFRASTRUKTURA SFERY B+R

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego