Na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji została przygotowana baza „Pytań i odpowiedzi\", mająca na celu wyjaśnienie wątpliwości związanych z procesem aplikowania i ubiegania się o środki finansowe potencjalnym Beneficjentom Polsko – Szwajcarskiego Programu Badawczego (PSPB).

Więcej informacji znajdziecie Państwo  na stronie OPI