kontakt kontakt

Waldemar Dzienisz, BEng, MSc Head of Unit Building B [10] , 402A Phone no: +48 58 347 17 85                     +48 608 636 104 waldemar.dzienisz@pg.edu.pl   Magdalena Drywa, ...

Kontakt Kontakt

mgr  inż. Waldemar Dzienisz Pok.: 402, Gmach B Tel.: 58 347 17 85 waldemar.dzienisz@pg.edu.pl Zakres obowiązków: koordynowanie oraz nadzorowanie pracy Działu. mail ogólny...

Międzynarodowy konkurs sieci TRANS-ATLANTIC PLATFORM Międzynarodowy konkurs sieci TRANS-ATLANTIC PLATFORM

Narodowe Centrum Nauki zapraszamy do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pn .  Recovery, Reneval and Resilience in a Post-Pandemic World  ( RRR   Call 2021). Do...

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Niemcami - nabór wniosków NAWA Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Niemcami - nabór wniosków NAWA

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec, uprawnionych zgodnie...

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Austrią - nabór wniosków NAWA Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Austrią - nabór wniosków NAWA

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii, uprawnionych zgodnie...

Wspólne projekty badawcze między Polską a Słowacją - nabór wniosków NAWA Wspólne projekty badawcze między Polską a Słowacją - nabór wniosków NAWA

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów ze Słowacji, uprawnionych...

Granty Interwencyjne NAWA – nabór wniosków Granty Interwencyjne NAWA – nabór wniosków

Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne,...

Tydzień z Klastrami w PR Horyzont Europa Tydzień z Klastrami w PR Horyzont Europa

Zapraszamy na organizowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE  cykl pięciodniowych spotkań on-line pn: „Tydzień z Klastrami w PR Horyzont Europa”. Spotkania będą poświęcone...

IX konkurs polsko-tajwański IX konkurs polsko-tajwański

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w dziewiątym polsko-tajwańskim konkursie na dwustronne projekty badawcze. Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych...

ARTIQ Centra Doskonałości AI - nowe przedsięwzięcie wspólne NCBiR i NCN ARTIQ Centra Doskonałości AI - nowe przedsięwzięcie wspólne NCBiR i NCN

NCBR we współpracy z NCN planuje organizację konkursu ARTIQ Centra Doskonałości AI , aby wybrać do dofinansowania projekty, które najbardziej przyczynią się do zwiększenia potencjału naukowego i B+R...

Nowy nabór w programie ERASMUS+ Nowy nabór w programie ERASMUS+

Zapraszamy do składania wniosków w ramach nowego programu ERASMUS+ . Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może ubiegać się o...

Konsultacje publiczne programu Interreg Europa 2021-2027 Konsultacje publiczne programu Interreg Europa 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że od 15 marca do 16 kwietnia 2021 roku trwają konsultacje publiczne międzyregionalnego programu Interreg Europa 2021-2027. Program Interreg Europa 2021-2027 opracował i...

Nowy harmonogram konkursów w programie ERASMUS+ Nowy harmonogram konkursów w programie ERASMUS+

Zapraszamy do składania wniosków w ramach nowego programu ERASMUS+ . Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może ubiegać się o...

Konkurs polsko-niemieckiej współpracy bilateralnej Konkurs polsko-niemieckiej współpracy bilateralnej

Celem 4. konkursu polsko-niemieckiej współpracy bilateralnej jest wsparcie transferu technologii do MŚP i start-upów w obszarze Digital Green Technology.   Szczegółowe informacje o konkursie: ...

Konkurs w ramach Współpracy Polska-Berlin/Brandenburgia Konkurs w ramach Współpracy Polska-Berlin/Brandenburgia

Celem 5. konkursu w ramach współpracy Polska - Berlin/Brandenburgia jest wspieranie badań, rozwoju i innowacji w obszarze fotoniki.   Szczegółowe informacje o konkursie:   Dla kogo Grupa...

Europa. Horyzont możliwości Europa. Horyzont możliwości

Zapraszamy na organizowaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pełniące funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego do programu Horyzont Europa konferencje otwierającą w Polsce nowy unijny Program...

Fndusze Wyszehradzkie - terminy konkursów w roku 2021 Fndusze Wyszehradzkie - terminy konkursów w roku 2021

W roku 2021 Fundusze Wyszehradzkie rozpisały trzy terminy zakończenia konkursów. Składać wnioski można odpowiednio w terminach: 1 stycznia - 1 lutego 2021 r. do 12:00; 1 maja - 1 czerwca 2021 r....

GOSPOSTRATEG VI ogłoszony przez NCBiR GOSPOSTRATEG VI ogłoszony przez NCBiR

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” –...

Ogłoszono II konkurs w programie INFOSTRATEG NCBiR Ogłoszono II konkurs w programie INFOSTRATEG NCBiR

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza II konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i...

Międzynarodowy konkurs M-ERA.NET 3 Call 2021 w NCBiR na badania przemysłowe, prace rozwojowe Międzynarodowy konkurs M-ERA.NET 3 Call 2021 w NCBiR na badania przemysłowe, prace rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z siecią M-ERA.NET ogłosiło konkurs M-ERA.NET Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze, których realizacja ma przyczynić się do zbudowania silnego...

Widok listy użytkowników Widok listy użytkowników

dr inż. Magdalena Urbanowicz
Starszy specjalista
Gmach B pokój 401
(58) 348 66 48
mgr inż. Beata Toma
Starszy specjalista
Gmach B pokój 404
(58) 348 60 31
mgr inż. Małgorzata Romanowska
Specjalista
Gmach B, 401
(58) 348 60 58
mgr Renata Downar-Zapolska
Starszy specjalista
Gmach B, 401
(58) 347 24 12
mgr Aleksandra Meksuła
Starszy specjalista - z-ca kierownika działu
Gmach B, 402a
(58) 348 63 84
dr inż. Anita Wiśniewska
Specjalista
Gmach B, 404
347-16-77
dr inż. Aleksandra Dubiella-Jackowska
Specjalista
Gmach B, 401
(58) 348 66 52
mgr Kamila Szydłowska
Specjalista
Gmach B, 402a
(58) 347 16 19
mgr Izabela Konieczna
Specjalista
Gmach B pokój 402 A
(58) 348 60 59
mgr Anna Wnuk
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B, 402a
58 347 26 72
mgr Patryk Żyła
Specjalista
Gmach B, 402a
(058) 348 60 59
mgr Beata Kucharska
Specjalista
Gmach Główny, 209
+48 58 348 65 60
dr inż. Monika Wieczerzak
Samodzielny referent
Gmach Główny, 265/nowa sala kolegialna
348 65 82
dr Joanna Baum
Samodzielny referent
Gmach B, 402a
583486520
mgr inż. Waldemar Dzienisz
Kierownik działu
Gmach B, 402
(58) 347 17 85
inż. Aleksandra Grajewska
Specjalista
Gmach B, 402a
(58) 347 20 45
mgr inż. Paulina Dyguła
Specjalista
Gmach B, 609
(58) 348 65 83