Fndusze Wyszehradzkie - terminy konkursów w roku 2021

W roku 2021 Fundusze Wyszehradzkie rozpisały trzy terminy zakończenia konkursów.

Składać wnioski można odpowiednio w terminach:

 • 1 stycznia - 1 lutego 2021 r. do 12:00;
 • 1 maja - 1 czerwca 2021 r. do 12:00;
 • 1 września - 1 października 2021 r do 12:00.

w trzech typach grantów:

Visegrad Grants

 • realizacja projektu musi zapewnić aktywne uczestnictwo partnerów z minimum 3 państw V4;
 • transgraniczna współpraca minimum dwóch organizacji z 2 krajów sąsiadujących, w obrębie 40 km od granicy powinna zostać zapewniona;
 • maksymalna długość projektu - 18 miesięcy;
 • grant może pokryć 100% budżetu projektu, w tym 15% kosztów pośrednich;
 • projekt musi zapewnić realizację co najmniej jednego z celów konkursowych.

Visegrad+ Grants

 • realizacja projektu musi zapewnić aktywne uczestnictwo partnerów z minimum 3 państw V4 oraz jednego partnera ze Wschodu lub z regionu Wschodnich Bałkanów;
 • maksymalna długość projektu - 18 miesięcy;
 • grant może pokryć 100% budżetu projektu, w tym 15% kosztów pośrednich;
 • projekt musi zapewnić realizację co najmniej jednego z celów konkursowych.

Strategic Grants

 • realizacja projektu musi zapewnić aktywne uczestnictwo partnerów z państw V4;
 • długość projektu - od 12 do 36 miesięcy;
 • grant może pokryć 100% budżetu projektu, w tym 15% kosztów pośrednich;
 • projekt musi zapewnić realizację co najmniej jednego z priorytetów strategicznych.

Zgłoszenia oraz wypełnione propozycje wniosków projektowych prosimy przesyłać maksymalnie odpowiednio do daty:

 • 25 stycznia 2021 r.,
 • 24 maja 2021 r.,
 • 24 września 2021 r.

Więcej informacji o grantach w języku angielskim w linkach oznaczonych powyżej.

Link do logowania do formularza składania wniosków projektowych.

Osobą zajmującą się projektami wyszechradzkimi w Dziale Projektów jest Joanna Baum.


Widok listy użytkowników Widok listy użytkowników

dr inż. Magdalena Urbanowicz
Starszy specjalista
Gmach B pokój 401
(58) 348 66 48
mgr inż. Beata Toma
Starszy specjalista
Gmach B pokój 404
(58) 348 60 31
mgr inż. Małgorzata Romanowska
Specjalista
Gmach B, 401
(58) 348 60 58
mgr Renata Downar-Zapolska
Starszy specjalista
Gmach B, 401
(58) 347 24 12
mgr Aleksandra Meksuła
Starszy specjalista - z-ca kierownika działu
Gmach B, 402a
(58) 348 63 84
dr inż. Anita Wiśniewska
Specjalista
Gmach B, 404
347-16-77
dr inż. Aleksandra Dubiella-Jackowska
Specjalista
Gmach B, 401
(58) 348 66 52
mgr Kamila Szydłowska
Specjalista
Gmach B, 402a
(58) 347 16 19
mgr Izabela Konieczna
Specjalista
Gmach B pokój 402 A
(58) 348 60 59
mgr Anna Wnuk
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B, 402a
58 347 26 72
mgr Patryk Żyła
Specjalista
Gmach B, 402a
(058) 348 60 59
mgr Beata Kucharska
Specjalista
Gmach Główny, 209
+48 58 348 65 60
dr inż. Monika Wieczerzak
Specjalista
Gmach Główny, 265/nowa sala kolegialna
348 65 82
dr Joanna Baum
Samodzielny referent
Gmach B, 402a
583486520
mgr inż. Waldemar Dzienisz
Kierownik działu
Gmach B, 402
(58) 347 17 85
inż. Aleksandra Grajewska
Specjalista
Gmach B, 402a
(58) 347 20 45
mgr inż. Paulina Dyguła
Specjalista
Gmach B, 609
(58) 348 65 83