GOSPOSTRATEG VI ogłoszony przez NCBiR

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Szósty konkurs w ramach Programu obejmuje cały zakres

Programu GOSPOSTRATEG, który podzielony został na cztery pułapki tematyczne:

  • obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu;
  • obszar pułapki braku równowagi;
  • obszar pułapki demograficznej;
  • obszar pułapki słabości instytucji.

Nabór wniosków potrwa od dnia 7.05.2021 r. do 7.07.2021 r. do godziny 16:00.

Wnioski można składać przez system LSI. Zostaną udostępnione przez instytucję w terminie naboru.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie NCBiR.

Kontakt w Dziale Projektów: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Prosimy o wstępne zgłoszenie projektu elektronicznie w systemie mojaPG/Projekty do daty 23.06.2021 r. oraz o przekazanie wniosków wraz z dokumentacją konkursową do sprawdzenia i podpisania przez Prorektora maksymalnie do 30.06.2021 r.

UWAGA! Spotkanie informacyjne!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne w formule online dotyczące VI konkursu w programie GOSPOSTRATEG „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” (na projekty otwarte). Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się wyłącznie z przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz podmiotów wdrażających.

Termin spotkania: 11.05.2021, godz. 10:00 – 13:00 (z jedną przerwą 15 minut).

Formuła spotkania: online na platformie Teams (spotkanie nie będzie nagrywane).

Zachęcamy do rejestracji na spotkanie informacyjne. Zgłoszenia do udziału przyjmujemy pod adresem: dorota.toczyska@ncbr.gov.pl.

Więcej informacji o spotkaniu informacyjnym znajduje się na stronie NCBiR.


Widok listy użytkowników Widok listy użytkowników

dr inż. Magdalena Urbanowicz
Starszy specjalista
Gmach B pokój 401
(58) 348 66 48
mgr inż. Beata Toma
Starszy specjalista
Gmach B, 404
(58) 348 60 31
mgr inż. Małgorzata Romanowska
Specjalista
Gmach B, 401
(58) 348 60 58
mgr Renata Downar-Zapolska
Starszy specjalista
Gmach B, 401
(58) 347 24 12
mgr Aleksandra Meksuła
Starszy specjalista - z-ca kierownika działu
Gmach B, 402a
(58) 348 63 84
dr inż. Anita Wiśniewska
Specjalista
Gmach B, 404
347-16-77
dr inż. Aleksandra Dubiella-Jackowska
Specjalista
Gmach B, 401
(58) 348 66 52
mgr Kamila Szydłowska
Specjalista
Gmach B, 402a
(58) 347 16 19
mgr Izabela Konieczna
Specjalista
Gmach B pokój 402 A
(58) 348 60 59
mgr Anna Wnuk
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B, 402a
58 347 26 72
mgr Patryk Żyła
Specjalista
Gmach B, 402a
(058) 348 60 59
mgr Beata Kucharska
Specjalista
Gmach Główny, 209
+48 58 348 65 60
dr inż. Monika Wieczerzak
Specjalista
Gmach Główny, 265/nowa sala kolegialna
348 65 82
dr Joanna Baum
Samodzielny referent
Gmach B, 402a
583486520
mgr inż. Waldemar Dzienisz
Kierownik działu
Gmach B, 402
(58) 347 17 85
inż. Aleksandra Grajewska
Specjalista
Gmach B, 402a
(58) 347 20 45
mgr inż. Paulina Dyguła
Specjalista
Gmach B, 609
(58) 348 65 83