Konkurs w ramach Współpracy Polska-Berlin/Brandenburgia

Celem 5. konkursu w ramach współpracy Polska - Berlin/Brandenburgia jest wspieranie badań, rozwoju i innowacji w obszarze fotoniki.

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Dla kogo

Grupa podmiotów (przedsiębiorca + organizacja badawcza, wymieniona w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 6a, 6b, 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

 

Na co

  • Przedsiębiorca – badanie przemysłowe, prace rozwojowe,
  • Organizacja badawcza – badanie przemysłowe, prace rozwojowe.

 

Zakres tematyczny

Photonics, microelectronics and quantum technologies as key enabling technologies for the digital transformation, energy transition, smart mobility and life sciences.

 

Partnerzy

Senate Department for Economics, Energy and Public Enterprises, Berlin (SenWiEnBe), Ministry for Economic Affairs, Labour and Energy, Brandenburg (MWAE)

 

Budżet konkursu

Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w konkursie wynosi 1 500 000 euro (tj. 6 887 100,00 zł)

Kurs EBC z dnia ogłoszenia konkursu: 1 euro = 4,5914 zł

 

Dofinansowanie projektu

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.

Nie ma ograniczeń budżetowych na pojedynczy projekt, przy założeniu jednak, że wnioskowane dofinansowanie polskich podmiotów nie może przekroczyć budżetu NCBR na konkurs.

 

Harmonogram konkursu

  • Data ogłoszenia konkursu lub inicjatywy: 15 marca 2021 r.
  • Rozpoczęcie naboru wniosków : 15 marca 2021 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 21 czerwca 2021 r.
  • Wyniki konkursu – grudzień 2021 r.
  • Publikacja listy rankingowej – grudzień 2021 r.

 

Sposób składania wniosków

Wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej (aktywny PDF oraz skany dokumentów zawierające wymagane podpisy, wraz z załącznikami) na adres e-mail: konkursberlin@ncbr.gov.pl, podając w tytule akronim projektu. Za wersję ostateczną uznaje się ostatnią wersję wniosku, która wpłynęła do NCBR przed zakończeniem terminu naboru wniosków.

 

Ważne uwagi

  • W konkursie uczestniczą polsko-niemieckie konsorcja badawcze, w skład których wchodzi konsorcjum z Polski (grupa podmiotów) oraz co najmniej jeden podmiot z kraju związkowego Berlin lub Brandenburgia.
  • Grupa podmiotów może liczyć maksymalnie 3 partnerów.
  • Projekt powinien liczyć maksymalnie 5 zadań (ograniczenie dotyczy tylko krajowego Wniosku o Dofinansowanie).

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie NCBiRu.

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Aleksandra Dubiella-Jackowska

 

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu składania wniosków.

 

 Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.


Widok listy użytkowników Widok listy użytkowników

dr inż. Magdalena Urbanowicz
Starszy specjalista
Gmach B pokój 401
(58) 348 66 48
mgr inż. Beata Toma
Starszy specjalista
Gmach B, 404
(58) 348 60 31
mgr inż. Małgorzata Romanowska
Specjalista
Gmach B, 401
(58) 348 60 58
mgr Renata Downar-Zapolska
Starszy specjalista
Gmach B, 401
(58) 347 24 12
mgr Aleksandra Meksuła
Starszy specjalista - z-ca kierownika działu
Gmach B, 402a
(58) 348 63 84
dr inż. Anita Wiśniewska
Specjalista
Gmach B, 404
347-16-77
dr inż. Aleksandra Dubiella-Jackowska
Specjalista
Gmach B, 401
(58) 348 66 52
mgr Kamila Szydłowska
Specjalista
Gmach B, 402a
(58) 347 16 19
mgr Izabela Konieczna
Specjalista
Gmach B pokój 402 A
(58) 348 60 59
mgr Anna Wnuk
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B, 402a
58 347 26 72
mgr Patryk Żyła
Specjalista
Gmach B, 402a
(058) 348 60 59
mgr Beata Kucharska
Specjalista
Gmach Główny, 209
+48 58 348 65 60
dr inż. Monika Wieczerzak
Specjalista
Gmach Główny, 265/nowa sala kolegialna
348 65 82
dr Joanna Baum
Samodzielny referent
Gmach B, 402a
583486520
mgr inż. Waldemar Dzienisz
Kierownik działu
Gmach B, 402
(58) 347 17 85
inż. Aleksandra Grajewska
Specjalista
Gmach B, 402a
(58) 347 20 45
mgr inż. Paulina Dyguła
Specjalista
Gmach B, 609
(58) 348 65 83