Kontakt

mgr  inż. Waldemar Dzienisz

Pok.: 402, Gmach B

Tel.: 58 347 17 85

waldemar.dzienisz@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • koordynowanie oraz nadzorowanie pracy Działu.
mail ogólny Działu: projekty@pg.edu.pl
 

mgr Anna Wnuk

Pok.: 402A, Gmach B

Tel.: 58 347 26 72  / 58 348 64 70

anna.wnuk@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • finanse i administracja Działu
 • nadzór nad stroną internetową Działu
 • koordynacja informacji przekazywanych do biuletynu PG z Działu Projektów
 • nadzór nad moja.pg/projekty
 • obsługa administracyjno-organizacyjna projektu pn. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Województwo Pomorskie i Kujawsko-Pomorskie
 • Działania informacyjno-promocyjne dotyczące Programu Horyzont Europa i RPK Gdańsk

mgr Magdalena Drywa

Pok.: 402A, Gmach B

Tel.: 58 347 26 72 / 58 348 64 70

magdalena.drywa@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • finanse i administracja Działu
 • nadzór nad stroną internetową Działu
 • koordynacja informacji przekazywanych do biuletynu PG z Działu Projektów

 

 • Program NAWA

Fundusze Strukturalne

mgr Aleksandra Meksuła

Pok.: 402A, Gmach B

Tel.: 58 348 63 84

aleksandra.meksula@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 • Program PANDA

W zastępstwie:

 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna
 • Zastępca kierownika Działu Projektów

mgr Patryk Żyła

Pok.: 402A, Gmach B

Tel.: 58 348 60 59

patryk.zyla@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna

W zastępstwie:

 • ERASMUS +
 • Europejska Współpraca Terytorialna

mgr Izabela Konieczna

NIEOBECNOŚĆ

 

mgr Kamila Szydłowska

Pok.: 402A, Gmach B

Tel.: 58 347 16 19

kamila.szydłowska@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • Przemysł 4.0
 • Trwałość projektów

W zastępstwie:

 • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
 • Termomodernizacja
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

inż. Aleksandra Grajewska

Pok.: 402A, Gmach B

Tel.: 58 347 20 45

aleksandra.grajewska@pg.edu.pl

  Zakres obowiązków:
 • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
 • Termomodernizacja
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

W zastępstwie:

 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • Przemysł 4.0
 • Trwałość projektów

mgr inż. Paulina Dyguła

Pok.: 402A, Gmach B

Tel.: 58 348 65 83

paulina.dygula@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Europejska Współpraca Terytorialna
 • Program Erasmus+
 • Program Operacyjny Ryby
 • Edukacja - działanie. 3 i 4.

W zastępstwie:

 • NAWA
   

Krajowe Programy Badawcze

mgr inż. Beata Toma

Pok.: 404, Gmach B

 Tel.: 58 348 60 31

beata.toma@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Krajowe Programy Badawcze:WA, WCH, WEiA, WFTiMS, WZiE
 • Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dr inż. Anita Wiśniewska

Pok.: 404, Gmach B

Tel.: 58 347 16 77

anita.wisniewska@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Krajowe Programy Badawcze: WETI, WOiO, WM, WILiŚ
 • Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dr Joanna Baum

Pok.: 703, Gmach B

Tel.: 58 348 65 20

joanna.baum@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Krajowe Projekty Badawcze

Międzynarodowe Programy Badawcze

mgr Renata Downar-Zapolska

Kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Programu Ramowego UE HORYZONT EUROPA

www.rpkgdansk.pl

Pok.: 401, Gmach B

Tel.: 58 347 24 12

renata.downar-zapolska@pg.edu.pl

proeuro@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • LEAR - Legal Entity Appointed Representative PG dla Programów Ramowych UE
 • Obsługa programów:
  • Program Ramowy UE Horyzont Europa
  • Program Ramowy UE Horyzont 2020: I FILAR - Excellent Science (granty ERC, akcje MSCA, FET, Research Infrastructure) oraz Działanie Horyzontalne - Science with and for Society
  • 7. Program Ramowy UE – IDEAS, PEOPLE
  • Program European Space Agency
  • Inne międzynarodowe programy badawcze
 • Kierowanie projektem pn. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na województwo pomorskie i kujawsko-pomorskie

dr inż. Aleksandra Dubiella-Jackowska

Pok.: 401, Gmach B

Tel.: 0-58/348 66 52

aleksandra.dubiella-jackowska@pg.edu.pl

proeuro@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Obsługa programów:
  •  
  • Program Ramowy UE Horyzont Europa: aspekty finansowe
  • Program Ramowy UE HORYZONT 2020: aspekty finansowe
  • 7. Program Ramowy UE: aspekty finansowe
  • Polsko-Szwajcarski Program Badawczy
  • Polsko-Niemiecki Program Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
  • Współpraca Polsko-Tajwańska
  • Inicjatywa EUREKA
  • ERA-NET
  • Inne międzynarodowe programy badawcze
  • Realizacja zadań projektu pn. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na województwo pomorskie i kujawsko – pomorskie

mgr inż. Małgorzata Romanowska

Pracownik Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE

Pok.: 401, Gmach B

Tel.: 0-58/348 60 58

malgorzata.romanowska@pg.edu.pl

proeuro@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Obsługa programów:
  • Program Ramowy UE HORYZONT EUROPA
  • Program Ramowy UE HORYZONT 2020: III FILAR - Societal Challenges
  • 7. Program Ramowy UE – COOPERATION, Artemis
  • Program Premia na Horyzoncie
  • Program Granty na Granty
  • Programy międzynarodowe NCN
  • Inne międzynarodowe programy badawcze
  • Realizacja zadań projektu pn. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na województwo pomorskie i kujawsko – pomorskie

dr inż. Magdalena Urbanowicz

Pok.: 401, Gmach B

Tel.: 0-58/348 66 48

magdalena.urbanowicz@pg.edu.pl

proeuro@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Obsługa programów:
  • Program Ramowy UE HORYZONT EUROPA
  • Program Ramowy UE HORYZONT 2020: II FILAR - Industrial Ledership oraz Działanie Horyzontalne - Spreding Excellence and Widening Participation
  • 7. Program Ramowy – program CAPACITIES
  • Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych
  • Program COST
  • ERA-NET
  • Inne międzynarodowe programy badawcze
  • Realizacja zadań projektu pn. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na województwo pomorskie i kujawsko – pomorskie

Zespół ds. realizacji projektu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" (IDUB)

dr inż. Monika Wieczerzak

Pok.: 265, Gmach Główny

Tel.: 58 348 65 82, 509 522 536

monika.wieczerzak1@pg.edu.pl

granty@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Koordynowanie i obsługa działań związanych z IDUB.

mgr Maciej Tuliński

Pok.: 265, Gmach Główny

Tel.: 797 307 168,  58 348 64 71

maciej.tulinski@pg.edu.pl

granty@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • obsługa działań związanych z IDUB.

mgr Magdalena Masa

Pok.: 265, Gmach Główny

Tel.:  573 337 142, 58 348 64 72

magdalena.masa@pg.edu.pl

granty@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • obsługa działań związanych z IDUB.

lic. Anna Lewandowska-Zaprawa

Pok.: 265, Gmach Główny

Tel.:  58 348 65 82, 509 522 531

anna.lewandowska-zaprawa@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • obsługa działań związanych z IDUB.

 


Widok listy użytkowników Widok listy użytkowników

dr inż. Magdalena Urbanowicz
Starszy specjalista
Gmach B pokój 401
(58) 348 66 48
mgr inż. Beata Toma
Starszy specjalista
Gmach B, 404
(58) 348 60 31
mgr inż. Małgorzata Romanowska
Specjalista
Gmach B, 401
(58) 348 60 58
mgr Renata Downar-Zapolska
Starszy specjalista
Gmach B, 401
(58) 347 24 12
mgr Aleksandra Meksuła
Starszy specjalista - z-ca kierownika działu
Gmach B, 402a
(58) 348 63 84
dr inż. Anita Wiśniewska
Specjalista
Gmach B, 404
347-16-77
dr inż. Aleksandra Dubiella-Jackowska
Specjalista
Gmach B, 401
(58) 348 66 52
mgr Kamila Szydłowska
Specjalista
Gmach B, 402a
(58) 347 16 19
mgr Izabela Konieczna
Specjalista
Gmach B pokój 402 A
(58) 348 60 59
mgr Anna Wnuk
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B, 402a
58 347 26 72
mgr Patryk Żyła
Specjalista
Gmach B, 402a
(058) 348 60 59
mgr Beata Kucharska
Specjalista
Gmach Główny, 209
+48 58 348 65 60
dr inż. Monika Wieczerzak
Specjalista
Gmach Główny, 265/nowa sala kolegialna
348 65 82
dr Joanna Baum
Samodzielny referent
Gmach B, 402a
583486520
mgr inż. Waldemar Dzienisz
Kierownik działu
Gmach B, 402
(58) 347 17 85
inż. Aleksandra Grajewska
Specjalista
Gmach B, 402a
(58) 347 20 45
mgr inż. Paulina Dyguła
Specjalista
Gmach B, 609
(58) 348 65 83