Międzynarodowy konkurs sieci TRANS-ATLANTIC PLATFORM

Narodowe Centrum Nauki zapraszamy do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pnRecovery, Reneval and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR Call 2021).

Do konkursu mogą być składane wnioski projektowe, obejmujące co najmniej jeden z poniższych obszarów tematycznych:

 1. zmniejszanie słabości i nierówności,
 2. budowanie odporniejszego, bardziej aktywizującego i zrównoważonego społeczeństwa,
 3. wspieranie demokratycznych rządów i zaangażowania politycznego,
 4. rozwijanie odpowiedzialnych i sprzyjających społeczeństwu innowacji cyfrowych oraz
 5. zapewnianie skutecznej i precyzyjnej komunikacji (w tym komunikacji medialnej).

O finansowanie w konkursie mogą ubiegać się konsorcja międzynarodowe złożone z minimum 3 zespołów badawczych z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie, z obu stron Atlantyku (np. Polska-Kanada-Brazylia lub USA-Polska-Niemcy).

 

Kraje uczestniczące w konkursie:

Brazylia, Chorwacja, Finlandia, Francja, Kanada, Kolumbia, Niemcy, Polska, Republika Południowej Afryki, USA, Szwajcaria, Wielka Brytania

Harmonogram konkursu:

 • Webinaria: kwiecień i maj 2021
 • Termin składania o bowiązkowych formularzy Intention to Submit (ItS): 14 czerwca 2021 r.,
 • Termin składania pełnych wniosków wspólnych (Full Proposals): 12 lipca 2021 r.,
 • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: do 7 dni po upływie terminu składania pełnych wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym, najpóźniej do19 lipca 2021 r.,
 • Wyniki konkursu: ostateczna decyzja w trakcie ustalania,
 • Początek realizacji zakwalifikowanych projektów: 1 marca 2022 r.
 • Okres realizacji projektu: 24 lub 36 miesięcy

Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 600 tys. EUR.

Kurs EUR, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,5023 PLN.

 

W przypadku projektów planowanych do realizacji przez co najmniej dwa podmioty polskie wnioskujące o finansowanie NCN, podmioty te zobowiązane są utworzyć grupę podmiotów i załączyć do wniosku OSF podpisane porozumienie o współpracy.

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

 

Szczegółowe informacje o konkursie

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Małgorzata Romanowska (romana@pg.edu.pl)

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu zgłoszeń.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

 


Widok listy użytkowników Widok listy użytkowników

dr inż. Magdalena Urbanowicz
Starszy specjalista
Gmach B pokój 401
(58) 348 66 48
mgr inż. Beata Toma
Starszy specjalista
Gmach B pokój 404
(58) 348 60 31
mgr inż. Małgorzata Romanowska
Specjalista
Gmach B, 401
(58) 348 60 58
mgr Renata Downar-Zapolska
Starszy specjalista
Gmach B, 401
(58) 347 24 12
mgr Aleksandra Meksuła
Starszy specjalista - z-ca kierownika działu
Gmach B, 402a
(58) 348 63 84
dr inż. Anita Wiśniewska
Specjalista
Gmach B, 404
347-16-77
dr inż. Aleksandra Dubiella-Jackowska
Specjalista
Gmach B, 401
(58) 348 66 52
mgr Kamila Szydłowska
Specjalista
Gmach B, 402a
(58) 347 16 19
mgr Izabela Konieczna
Specjalista
Gmach B pokój 402 A
(58) 348 60 59
mgr Anna Wnuk
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B, 402a
58 347 26 72
mgr Patryk Żyła
Specjalista
Gmach B, 402a
(058) 348 60 59
mgr Beata Kucharska
Specjalista
Gmach Główny, 209
+48 58 348 65 60
dr inż. Monika Wieczerzak
Specjalista
Gmach Główny, 265/nowa sala kolegialna
348 65 82
dr Joanna Baum
Samodzielny referent
Gmach B, 402a
583486520
mgr inż. Waldemar Dzienisz
Kierownik działu
Gmach B, 402
(58) 347 17 85
inż. Aleksandra Grajewska
Specjalista
Gmach B, 402a
(58) 347 20 45
mgr inż. Paulina Dyguła
Specjalista
Gmach B, 609
(58) 348 65 83