Nowy harmonogram konkursów w programie ERASMUS+

Zapraszamy do składania wniosków w ramach nowego programu ERASMUS+. Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może ubiegać się o dofinansowanie. 

Budżet programu na lata 2021-2027 jest blisko dwukrotnie większy, niż w poprzednim okresie, co świadczy o znaczeniu, jakie w Europie przywiązuje się do edukacji.

 

Aktualnie został przedstawiony nowy harmonogram naboru wniosków Programu Erasmus+ na rok 2021:

Akcja 2

 • Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe – 20 maja, godz. 12.00
 • Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży przedkładane przez europejskie organizacje pozarządowe – 20 maja, godz. 17.00
 • Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie sportu – 20 maja, godz. 17.00
 • Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz młodzieży  – 20 maja, godz. 12.00
 • Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz młodzieży – 3 listopada, godz. 12.00
 • Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu – 20 maja, godz. 17.00
 • Centra doskonałości zawodowej – 7 września, godz. 17.00
 • Akademie nauczycielskie Erasmus – 7 września, godz. 17.00
 • Działanie Erasmus Mundus – 26 maja, godz. 17.00
 • Sojusze na rzecz innowacji – 7 września, godz. 17.00
 • Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą – 1 lipca, godz. 17.00
 • Niekomercyjne imprezy sportowe – 20 maja, godz. 17.00

Akcja 3

 • Europejska młodzież razem – 24 czerwca, godz. 17.00
 • Działania i sieci „Jean Monnet” – 2 czerwca, godz. 17.00

 

Więcej informacji na stronie.

 Aktualny przewodnik po Programie ERASMUS+ na lata 2021 – 2027 jest dostępny pod linkiem.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Pauliny Dyguły  (58 348 65 83) w Dziale Projektów.


Widok listy użytkowników Widok listy użytkowników

dr inż. Magdalena Urbanowicz
Starszy specjalista
Gmach B pokój 401
(58) 348 66 48
mgr inż. Beata Toma
Starszy specjalista
Gmach B pokój 404
(58) 348 60 31
mgr inż. Małgorzata Romanowska
Specjalista
Gmach B, 401
(58) 348 60 58
mgr Renata Downar-Zapolska
Starszy specjalista
Gmach B, 401
(58) 347 24 12
mgr Aleksandra Meksuła
Starszy specjalista - z-ca kierownika działu
Gmach B, 402a
(58) 348 63 84
dr inż. Anita Wiśniewska
Specjalista
Gmach B, 404
347-16-77
dr inż. Aleksandra Dubiella-Jackowska
Specjalista
Gmach B, 401
(58) 348 66 52
mgr Kamila Szydłowska
Specjalista
Gmach B, 402a
(58) 347 16 19
mgr Izabela Konieczna
Specjalista
Gmach B pokój 402 A
(58) 348 60 59
mgr Anna Wnuk
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B, 402a
58 347 26 72
mgr Patryk Żyła
Specjalista
Gmach B, 402a
(058) 348 60 59
mgr Beata Kucharska
Specjalista
Gmach Główny, 209
+48 58 348 65 60
dr inż. Monika Wieczerzak
Specjalista
Gmach Główny, 265/nowa sala kolegialna
348 65 82
dr Joanna Baum
Samodzielny referent
Gmach B, 402a
583486520
mgr inż. Waldemar Dzienisz
Kierownik działu
Gmach B, 402
(58) 347 17 85
inż. Aleksandra Grajewska
Specjalista
Gmach B, 402a
(58) 347 20 45
mgr inż. Paulina Dyguła
Specjalista
Gmach B, 609
(58) 348 65 83