Tydzień z Klastrami w PR Horyzont Europa

Zapraszamy na organizowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE  cykl pięciodniowych spotkań on-line pn: „Tydzień z Klastrami w PR Horyzont Europa”. Spotkania będą poświęcone klastrom, czyli obszarom tematycznym II filaru programu Horyzont Europa.

Zagadnienia zostały zebrane w 6 klastrów, czyli 6 obszarów tematycznych. W każdym z tych obszarów będą ogłaszane konkursy, w ramach których Komisja Europejska określi wyzwania, którym postarają się sprostać wykonawcy projektów.

Całość odbędzie się w formie wydarzenia online w dniach 19 – 23 kwietnia.

Webinaria rozpoczynają się codziennie o godzinie 10:00.

Rejestracja i szczegóły dotyczące poszczególnych dni:

  1. Pierwszy dzień (19.04.2021 r.) - Klaster 1 - Zdrowie;
  2. Drugi dzień (20.04.2021 r.) - Klaster 2 - Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne oraz Klaster 3 - Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa;
  3. Trzeci dzień (21.04.2021 r.) - Klaster 4 - Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna;
  4. Czwarty dzień (22.04.2021 r.) - Klaster 5 - Klimat, Energia, Mobilność; 
  5. Piąty dzień (23.04.2021 r.) - Klaster 6 - Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.

Więcej informacji na stronie organizatora: https://www.kpk.gov.pl/tydzien-z-klastrami


Widok listy użytkowników Widok listy użytkowników

dr inż. Magdalena Urbanowicz
Starszy specjalista
Gmach B pokój 401
(58) 348 66 48
mgr inż. Beata Toma
Starszy specjalista
Gmach B pokój 404
(58) 348 60 31
mgr inż. Małgorzata Romanowska
Specjalista
Gmach B, 401
(58) 348 60 58
mgr Renata Downar-Zapolska
Starszy specjalista
Gmach B, 401
(58) 347 24 12
mgr Aleksandra Meksuła
Starszy specjalista - z-ca kierownika działu
Gmach B, 402a
(58) 348 63 84
dr inż. Anita Wiśniewska
Specjalista
Gmach B, 404
347-16-77
dr inż. Aleksandra Dubiella-Jackowska
Specjalista
Gmach B, 401
(58) 348 66 52
mgr Kamila Szydłowska
Specjalista
Gmach B, 402a
(58) 347 16 19
mgr Izabela Konieczna
Specjalista
Gmach B pokój 402 A
(58) 348 60 59
mgr Anna Wnuk
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B, 402a
58 347 26 72
mgr Patryk Żyła
Specjalista
Gmach B, 402a
(058) 348 60 59
mgr Beata Kucharska
Specjalista
Gmach Główny, 209
+48 58 348 65 60
dr inż. Monika Wieczerzak
Specjalista
Gmach Główny, 265/nowa sala kolegialna
348 65 82
dr Joanna Baum
Samodzielny referent
Gmach B, 402a
583486520
mgr inż. Waldemar Dzienisz
Kierownik działu
Gmach B, 402
(58) 347 17 85
inż. Aleksandra Grajewska
Specjalista
Gmach B, 402a
(58) 347 20 45
mgr inż. Paulina Dyguła
Specjalista
Gmach B, 609
(58) 348 65 83