Programy Ramowe to główne narzędzia finansowania badań i innowacji w Unii Europejskiej. Ich historia sięga 1984 r., gdy ustanowiony został 1. Program Ramowy. Polskie instytucje naukowe i badawcze, w tym Politechnika Gdańska, uczestniczą w programach ramowych od 1998 r., czyli od czasów 5. Programu Ramowego. Obecnie funkcjonujący, ósmy już z kolei program ramowy, to Horyzont 2020. Jest to największy z dotychczas ustanowionych programów ramowych, a jego budżet sięga 80 mld euro.

 

Programy ramowe zarządzane są bezpośrednio przez Komisję Europejską i zakładają międzynarodową współpracę naukowców, co oznacza m.in. że jednostki ubiegające się o granty programów ramowych muszą konkurować na europejskim rynku badań i innowacji.