Seminarium informacyjne Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 Seminarium informacyjne Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020


Uprzejmie informujemy o spotkaniu informacyjnym dot. Programu Polska – Rosja 2014-2020, które odbędzie się 22 czerwca 2017 r.  w godzinach 10:30-13:30, w sali im....

Spotkanie informacyjne – konkurs 1/4.1.4/2016 Projekty Aplikacyjne w ramach POIR 4.1.4 Spotkanie informacyjne – konkurs 1/4.1.4/2016 Projekty Aplikacyjne w ramach POIR 4.1.4


Uprzejmie informujemy o spotkaniu informacyjnym dot. konkursu na Projekty Aplikacyjne w ramach POIR 4.1.4 nadzorowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju...

Spotkanie informacyjne dot. pierwszego naboru w programie Europa Środkowa Spotkanie informacyjne dot. pierwszego naboru w programie Europa Środkowa


Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza na seminarium informacyjne dotyczące pierwszego naboru w ramach programu Interreg Europa Środkowa, które odbędzie...

Aktualnie otwarte konkursy w ramach międzynarodowych programów badawczych w NCBiR Aktualnie otwarte konkursy w ramach międzynarodowych programów badawczych w NCBiR


Szanowni Państwo, uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem aktualnie otwartych konkursów w ramach międzynarodowych programów badawczych, których...

Wizyty Przygotowawcze w ramach Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Wizyty Przygotowawcze w ramach Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że ciągle i bezterminowo (do wyczerpania puli dostępnych środków)  otwarty jest nabór wniosków w ramach Programu  Fundusz...

Szkolenie pn.: Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i Infrastruktury Badawcze w Programie Horyzont 2020 Szkolenie pn.: Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i Infrastruktury Badawcze w Programie Horyzont 2020


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej i Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na...

Program Horyzont 2020: Teaming of Excellence Program Horyzont 2020: Teaming of Excellence


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza osoby zainteresowane udziałem w programie Teaming of Excellence w ramach...

Zaktualizowana wersja Modelowej Umowy Grantowej w Programie Horyzont 2020 Zaktualizowana wersja Modelowej Umowy Grantowej w Programie Horyzont 2020


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska opublikowała zaktualizowaną wersję Modelowej Umowy Grantowej z komentarzem (Annotated Model Grant...

Wytyczne NCBiR dotyczące audytu zewnętrznego projektów dla podmiotów przeprowadzających audyt Wytyczne NCBiR dotyczące audytu zewnętrznego projektów dla podmiotów przeprowadzających audyt


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opracowało  wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego projektów dla podmiotów...

Zaproszenie na konferencję pn.: Horyzont 2020 – nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Zaproszenie na konferencję pn.: Horyzont 2020 – nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji


Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej Programowi Ramowemu Badań i Innowacji Horyzont 2020, która odbędzie się w dniu 28...

Zapraszamy na spotkanie informacyjne pn.: "Pokochaj swój projekt" Zapraszamy na spotkanie informacyjne pn.: "Pokochaj swój projekt"


Szanowni Państwo, Biuro Wspierania Badań na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Ramowego UE HORYZONT 2020 przy...

Warsztaty dotyczące zasad aplikowania o środki w ramach Funduszu Małych Grantów Warsztaty dotyczące zasad aplikowania o środki w ramach Funduszu Małych Grantów


W imieniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zapraszamy do udziału w warsztatach konsultacyjnych, dotyczących zasad aplikowania o środki w ramach "Small Grant...

Postaw na innowacje! Możliwości 7. Programu Ramowego UE dla firm Postaw na innowacje! Możliwości 7. Programu Ramowego UE dla firm


W dniach 25-26 pażdziernika br. Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR Unii Europejskiej działający przy Politechnice Gdańskiej organizuje  Dni Konsultacyjne...

Szkolenie pn.: Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne w 7. Programie Ramowym UE Szkolenie pn.: Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne w 7. Programie Ramowym UE


Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego UE na Politechnice Gdańskiej oraz Uczelniany Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego UE Uniwersytetu...

Szkolenie pn.: STYPENDIA DLA KOBIET I NAUKI 2012, STYPENDIA L’ORÉAL POLSKA, STYPENDIA AKCJI MARIE CURIE W 7. PR UE Szkolenie pn.: STYPENDIA DLA KOBIET I NAUKI 2012, STYPENDIA L’ORÉAL POLSKA, STYPENDIA AKCJI MARIE CURIE W 7. PR UE


Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE przy Politechnice Gdańskiej, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Lokalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, zapraszają na szkolenie pn.: STYPENDIA DLA KOBIET I NAUKI 2012, STYPENDIA L'ORÉAL POLSKA, STYPENDIA AKCJI MARIE CURIE W 7. PR UE. Szkolenie odbędzie się w dniu 2 lipca br. na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Szkolenie pn. Archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych w ramach środków pochodzących z UE oraz innych źródeł zagranicznych Szkolenie pn. Archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych w ramach środków pochodzących z UE oraz innych źródeł zagranicznych


Uprzejmie informujemy o możliwości uczestnictwa w szkoleniu "Archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych w ramach środków pochodzących z UE oraz innych źródeł zagranicznych", które odbędzie się 28 listopada br. w hotelu Mercure Hevelius.