Konferencja "Internationability of Polish Science and Higher Education" na Politechnice Warszawskiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej obchodzi drugą rocznicę działalności. Z tej okazji zaprasza do udziału w konferencji, której celem jest środowiskowy namysł, jak rozwijać współpracę międzynarodową polskiej nauki i szkolnictwa wyższego oraz jak pokazywać dobrze uprawianą w Polsce naukę, aby zainteresować współpracą z polskimi uniwersytetami i jednostkami badawczymi najlepsze ośrodki zagraniczne.  

NAWA - instytucja, której podstawowym zadaniem jest wspieranie internacjonalizacji polskich uczelni i ośrodków naukowych, dysponująca narzędziami, ułatwiającymi realizację tego procesu i pozostająca w żywym dialogu ze środowiskiem akademickim w Polsce - organizuje konferencję "Internationability of Polish Science and Higher Education".

Wydarzenie odbędzie się 26 listopada 2019 r. w Warszawie, Mała Aula w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1.

Tematy sesji:

  • Współpraca ponad granicami;
  • Światowa społeczność naukowa w polskich laboratoriach;
  • Od pomysłu do wdrożenia;
  • Teraz Polska!;
  • Międzynarodowa promocja nauki;
  • Wymiana dobrych praktyk, praktyka dobrych wymian.

Program konferencji, formularz zgłoszeniowy, profile prelegentów oraz szczegóły, dotyczące spotkania dostępne są na stronie instytucji.