Webinaria NAWA o trwających konkursach Welcome to Poland i SPINAKER

Webinarium o Welcome to Poland

Spotkanie on-line z koordynatorami Programu zaplanowano na 22 października 2020 r. w godz. 11:00-13:00 (Warszawa).

Zapraszamy do rejestracji.

W trakcie webinarium uczestnicy będą mieli okazję do zapoznania się z założeniami Programu oraz uzyskania odpowiedzi na najważniejsze pytania, dotyczące m.in.:

  • procedury wnioskowania,
  • uprawnionych działań,
  • kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych,
  • sposobu przygotowania wniosku w systemie teleinformatycznym NAWA,
  • kryteriów oceny wniosków.

PROGRAM 

Przypominamy, że termin składania wniosków w Programie Welcome to Poland upływa 17 grudnia br. o godz. 15:00:00 (Warszawa).

Webinarium o Programie "Spinaker - intensywne międzynarodowe programy kształcenia"

Zapraszamy do zapoznania się z nowym programem w ofercie NAWA Spinaker – Intensywne międzynarodowe programy kształcenia, którego celem jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i doktorantów oraz poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule zdalnej.

Do składania wniosków zapraszamy instytucje posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostki naukowe prowadzące kształcenie.

Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2020 roku. 

A już 28 października w godzinach 12.00 – 14.00 zapraszamy na spotkanie on-line z koordynatorką Programu Panią dr Moniką Miedzik, która opowie o założeniach Programu oraz odpowie na Państwa pytania.

Link do rejestracji.

PROGRAM SZKOLENIA

Dodatkowych informacji na temat programów udziela Joanna Baum, Dział Projektów.