Webinarium dotyczące konkursu SPINAKER - intensywne międzynarodowe programy kształcenia z NAWA

18 listopada w godzinach 12.00 – 14.00 na Państwa pytania dotyczące warunków naboru odpowie koordynatorka Programu pani dr Monika Miedzik.

Celem programu Spinaker – Intensywne międzynarodowe programy kształcenia jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i doktorantów oraz poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule zdalnej.

Informacje na temat Programu dofinansowania.

Do składania wniosków zapraszamy instytucje posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostki naukowe prowadzące kształcenie.

Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2020 roku.

Zapraszamy do rejestracji.

Więcej informacji w Dziale Projektów: Joanna Baum.

Ponadto informacje o webinarium znajdują się na stronie NAWA.