Zapraszamy na webinarium dotyczące programu STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich z NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza na webinarium dotyczące programu STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich. Spotkanie on-line z koordynatorem Programu zaplanowano na 25 czerwca 2020 r. w godz. 10:00-12:00.

W trakcie webinarium uczestnicy będą mieli okazję do zapoznania się z założeniami Programu oraz uzyskania odpowiedzi na najważniejsze pytania, dotyczące m.in.:

  • procedury wnioskowania,
  • uprawnionych działań,
  • kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych,
  • sposobu przygotowania wniosku w systemie teleinformatycznym NAWA,
  • kryteriów oceny wniosków.

Link do formularza rejestracji: https://nawa.gov.pl/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=58

Więcej informacji o szkoleniu dostępne na stronie NAWA.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej ze strony Instytucji: Bożena Kurek, NAWA.