Pragniemy Państwu zaproponować zbiór dobrych praktyk, standardów i wskazówek w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania, jak również wprowadzenia projektu w okres trwałości.

Opracowanie nosi tytuł Praktyczne zasady realizacji projektów na podstawie metodyki PRINCE2®. Omówione tu przykłady bazują na doświadczeniach zespołów, które realizowały swoje pomysły na Politechnice Gdańskiej, ale nie odwołują się do konkretnych projektów.

Zachęcamy do lektury i wdrażania zebranych tu praktyk.

Materiały do pobrania:

1. Praktyczne zasady realizacji projektów na podstawie metodyki PRINCE2®.

2. Załączniki w wersji edytowalnej.