Opracowanie Jak zarządzać ryzykiem w projekcie - wskazówki dla osób realizujących projekty ma na celu pomoc w sporządzeniu analizy ryzyka na potrzeby złożenia wniosku projektowego lub realizacji projektu.

W dokumencie tym znajduje się krótka informacja nt. istoty zarządzania ryzykiem w projektach oraz przykładowe tabele analizy ryzyka wraz z instrukcją.

Materiały do pobrania:

1. Jak zarządzać ryzykiem w projekcie - wskazówki dla osób realizujących projekty.

2. Załączniki w wersji edytowalnej.