Źródła Finansowania | Politechnika Gdańska

Treść strony

Źródła Finansowania

The STOS Competence Center. Gdańsk Tech / Arch-Deco

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami  finansowania działalności badawczej. Podstawowe rodzaje  źródeł finansowania: fundusze strukturalne, międzynarodowe programy badawcze, krajowe programy badawcze oraz IDUB. 

Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Krajowe Programy Badawcze

 

Międzynarodowe Programy Badawcze

Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza