Materiały do pobrania:

  • szablon prezentacji w wersji polskiej oraz angielskiej - pobierz,

  • szablon prezentacji w wersji polskiej z logo IDUB - pobierz

  • szablon prezentacji w wersji angielskiej z logo IDUB - pobierz

  • logo, wersja polska - pobierz,

  • logo, wersja angielska - pobierz,

  • logo z mottem PG - pobierz,

 

"Prawo do używania godła - logotypu [...] i flagi Politechniki Gdańskiej, na mocy niniejszej uchwały, przysługuje organom Uczelni.
1. Po uzyskaniu zgody rektora godła i flagi mogą używać:

a) jednostki organizacyjne Uczelni,
b) pracownicy, doktoranci i studenci w sprawach dotyczących Uczelni,
c) inne podmioty współpracujące z Uczelnią na podstawie umowy zawartej z rektorem."

Uchwała Senatu PG nr 129/2013/XXIII
z 23 października 2013 r., paragraf 3, pkt. 2.