Księga Identyfikacji Wizualnej

 

Księga Identyfikacji Wizualnej zawiera wzór logotypu, akcydensów oraz oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego uczelni.  
 
Księga określa warianty kolorystyczne logotypu, wytyczne dotyczące jego stosowania (pole ochronne), zasady konstrukcji, niedozwolone modyfikacje, a także kroje czcionki. 
 
Księga do pobrania w wersji elektronicznej: