Wszelkie sprawy do Działu Radców Prawnych Politechniki Gdańskiej należy kierować na adres e-mail: bprawne@pg.edu.pl

 

Kontakt do pracowników działu:

radca prawny Monika Forkiewicz 
Radca prawny

Gmach B, 102

(58) 348 62 31

monika.forkiewicz@pg.edu.pl

radca prawny Joanna Galuba-Szkutnik 
Radca prawny

Gmach B, 207

(58) 348 63 81

joanna.galuba-szkutnik@pg.edu.pl

radca prawny Joanna Kusa 
usprawiedliwiona nieobecność do 12.02.2021 r.

Gmach B, 111

(58) 348 62 32

 

radca prawny Wojciech Łabiak
Radca prawny

 

Gmach B, 111

wojciech.labiak@pg.edu.pl

(58) 347 19 03

radca prawny Natalia Szalenga
Radca prawny

Gmach B, 111

 

natalia.szalenga@pg.edu.pl

(58) 348 62 32

 

 

 

mgr Magdalena Marciniak 
Specjalista

Gmach B, 111

 

magdalena.marciniak@pg.edu.pl

bprawne@pg.edu.pl

(58) 347 18 56

Podział tematyki i dyżury radców prawnych w siedzibie uczelni

radca prawny Monika Forkiewicz

Gmach B  pokój  nr 102

poniedziałek godz. 8:30 – 15:30
wtorek  godz. 8:30 – 15:30
czwartek  godz. 8:30 – 15:30

Tel. kontaktowy w godzinach dyżuru:  (58) 348 62 31

Tematyka wiodąca:

 1. Dostęp do informacji publicznej,
 2. Ochrona danych osobowych,
 3. Kontrakty (opiniowanie umów w obrocie cywilnym i gospodarczym),
 4. Obsługa transakcji w obrocie nieruchomościami,
 5. Sprawy karne i dyscyplinarne,
 6. Przygotowywanie opinii prawnych w sprawach cywilnych, prowadzenie negocjacji w przedmiocie zawarcia i wykonywania umów cywilnoprawnych, a także doradztwo w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów na tle zobowiązań cywilnych.

 

radca prawny Joanna Kusa - usprawiedliwiona nieobecność do 12.02.2021 r.

Gmach B  pokój  nr 111

poniedziałek godz. 8:30 – 15:30
wtorek  godz. 8:30 – 15:30
środa  godz. 8:30 – 15:30
czwartek godz. 8:30 – 15:30

Tel. kontaktowy w godzinach dyżuru:  (58) 348 62 32

Tematyka wiodąca:

 1. Prawo pracy, w tym m. in. stosunki pracy, sprawy płacowe i socjalne,
 2. Umowy cywilnoprawne,
 3. Pomoc materialna dla studentów,
 4. Postępowanie upadłościowe,
 5. Wdrożenia ustawy 2.0.

 

radca prawny Joanna Galuba-Szkutnik

Gmach B  pokój  nr 207

wtorek  godz. 8:30 – 15:30
środa  godz. 8:30 – 15:30
piątek godz. 8:30 – 15:30

Tel. kontaktowy w godzinach dyżuru:  (58) 348 63 81

Tematyka wiodąca:

 1. Zamówienia publiczne,
 2. Inwestycje budowlane.

radca prawny Wojciech Łabiak

Gmach B  pokój  nr 111

wtorek  godz. 8:30 – 15:30
czwartek  godz. 8:30 – 15:30
piątek godz. 8:30 – 15:30

Tel. kontaktowy w godzinach dyżuru: (58) 347 19 03

Tematyka wiodąca:

 1. Sprawy statutowe, sprawy ustrojowe szkolnictwa wyższego oraz wyborcze i mandatowe,
 2. Sprawy organizacyjne i związane z tym regulaminy,
 3. Postępowanie w sprawach stopni naukowych i tytułu naukowego,
 4. Stypendia doktoranckie i projakościowe,
 5. Sprawy kształcenia
 6. Opiniowanie decyzji administracyjnych w sprawie statusu studentów i doktorantów.

 

radca prawny Natalia Szalenga

Gmach B  pokój  nr 111

poniedziałek godz. 8:30 – 15:30
środa godz. 8:30 – 15:30
czwartek godz. 8:30 – 15:30

Wszyscy radcy prawni zajmują się:

 1. Sprawami sądowymi zgodnie ze swoją tematyką lub typowymi wg aktualnego obciążenia,
 2. Zastępowaniem kolegów w razie obiektywnie pilnej konieczności.