Aktualności Aktualności

Dyżury Komisji Stypendialnej Dyżury Komisji Stypendialnej

Zapraszamy na stronę świadczenia dla studentów .

Przyjmowanie wniosków o świadczenia dla studentów Przyjmowanie wniosków o świadczenia dla studentów

Siedziba Komisji Stypendialnej znajduje się w pokoju 131 Gmachu Głównego. Informujemy, że pierwszy dyżur na składanie wniosków odbędzie się 9.10.2019r. w godzinach 13.00 - 15.00   Daty i godziny...

Wnioskowanie Wnioskowanie o Świadczenia dla studentów

Informacja dla studentów studiów I i II stopnia, oraz dla doktorantów, którzy rozpoczeli studia przed rokiem akademickim 2019/2020. Komisja Stypendialna informuje, że z przyczyn...

Pierwszy dyżur rozdziału miejsc w DS w rok akademickim 2019/2020 [ważne] Pierwszy dyżur rozdziału miejsc w DS w rok akademickim 2019/2020 [ważne]

Od 14.10.2019 r. obowiązują zasady dostępne na stronie Działu Spraw Studenckich . Pierwszy dyżur rozdziału wolnych miejsc odbędzie się : 09.10.2019r. (środa) – studenci PG wpisani na listę...

Miejsca w DS na rok akademicki 2019/2020 Miejsca w DS na rok akademicki 2019/2020

Aktualnie nie można ubiegać się już o miejsce w Domu Studenckim na rok akademicki 2019/2020. Podania wraz z kompletem dokumentów oraz dopisywanie się do listy oczekujących będzie możliwe w dniach...

V tura - 13 września 2019r. - wyniki V tura - 13 września 2019r. - wyniki

Informujemy, że zostały opublikowane wyniki przyznania miejsc w DS PG, w V etapie rozdziału w części dla studentów, którzynie wnioskowali lub nie otrzymali DS w poprzednich etapach. Dokument z...

V tura przyznania miejsc w Domach Studenckich PG - zamiany - wyniki V tura przyznania miejsc w Domach Studenckich PG - zamiany - wyniki

Informujemy, że zostały opublikowane wyniki przyznania miejsc w DS PG, w V etapie rozdziału w części dla studentów, którzy otrzymali niepreferowany DS. Dokument z wynikami znajduje się [ tu ]

Wyniki Wyniki odwołań - IV tura przyznania miejsc w Domach Studenckich PG

Informujemy, że wyniki odwołań od decyzji UKS dot. przyznania miejsc w Domach Studenckich Politechniki Gdańskiej dostępne są na podstronie dotyczącej Domów Studenckich  (tu) Informacje udzielane są...

Dyżur zamian przyznanych miejsc w Domach Studenckich – „głowa za głowę” 4.09.2019 Dyżur zamian przyznanych miejsc w Domach Studenckich – „głowa za głowę” 4.09.2019

W dniu  04.09.2019 r.  w godzinach  10.00-14.00   odbędzie się, dyżur zamiany przyznanych miejsc w Domach Studenckich „osoba za osobę”. Jeśli otrzymałeś miejsce w DS, które Cię nie satysfakcjonuje,...

Wyniki Wyniki przyznania miejsc w DS w III etapie - przypomnienie

Informujemy, że wyniki przyznanych miejsc w Domach Studenckich Politechniki Gdańskiej dostępne są na podstronie dotyczącej Domów Studenckich (tu) Informacje dotyczące brakujących dokumentów...

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

W terminie do 25 października 2019 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze...

Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska na rok akademicki 2019/2020 Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska na rok akademicki 2019/2020

Wszyscy studenci, którzy są zainteresowani złożeniem podania o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gdańska, powinni złożyć odpowiedni wniosek do Dziekanatu. Dziekanaty do 9 października 2019 r. ...

Stypendia Stypendia na I rok studiów

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów...

Wyniki przyznania miejsc w DS na rok akademicki 2019/2020 - II tura - rozpatrzenie odwołań Wyniki przyznania miejsc w DS na rok akademicki 2019/2020 - II tura - rozpatrzenie odwołań

Do 15.07.2019 r. należny opłacić kaucję gwarancyjną. Niewpłacenie kaucji jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w  Domu Studenckim. Kaucja musi być wpłacona na indywidualny numer...

Rozdział miejsc w pokojach Rozdział miejsc w pokojach

Przypominamy, iż do 12 czerwca 2019 r. studenci, którzy otrzymali miejsce w DS na rok akademicki 2019/2020, mogą złożyć podanie o przyznanie konkretnego pokoju. Wniosek należy złożyć do Rady...

Dyżur zamian przyznanych miejsc w Domach Studenckich – „głowa za głowę” 5.06.2019 Dyżur zamian przyznanych miejsc w Domach Studenckich – „głowa za głowę” 5.06.2019

W dniu 05.06.2019 r. w godzinach 10.00-13.00  odbędzie się, dyżur zamiany przyznanych miejsc w Domach Studenckich „osoba za osobę”. Jeśli otrzymałeś miejsce w DS, które Cię nie satysfakcjonuje,...

Wyniki przyznania miejsc w DS na rok akademicki 2019/2020 - I tura Wyniki przyznania miejsc w DS na rok akademicki 2019/2020 - I tura

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania prawa do zamieszkania w DS PG Uczelniana Komisja Stypendialna (zwana dalej UKS) informuje: W I etapie przyznano 1364 miejsc, co stanowi 95% wszystkich...

Miejsca w DS na rok akademicki 2019/2020 Miejsca w DS na rok akademicki 2019/2020

Wnioski należy składać w Wydziałowych Komisjach Stypendialnych w wyznaczonym terminie. Terminy: 6.05-24.05.2019 r . – składanie podań o przyznanie miejsc w DS. 31.05.2019 r. - wyniki...

Miejsca w DS na wakacje Miejsca w DS na wakacje

Rozdziałem miejsc w DS na wakacje w ramach tzw. Akcji Lato zajmuje się Rada Osiedla. Miejsca przyznawane są na podstawie złożonego, w odpowiednim terminie, wniosku . Wnioski należy składac do: ...