Aktualności Aktualności

Wyniki rozdziału miejsc w w V etapie rozdziału miejsc - nabór na semestr letni. Wyniki rozdziału miejsc w w V etapie rozdziału miejsc - nabór na semestr letni.

Oświadczenie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Odwoławcza Komisja Stypendialna dysponowała skończoną liczbą miejsc, w rozróżnieniu na płcie. W trakcie rozdysponowywania miejsc nie zawsze udało się...

Zaproszenie Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Akustyków

OSKA, czyli Ogólnopolska Studencka Konferencja Akustyków, to wydarzenie skupiające studentów-pasjonatów szeroko pojętej akustyki z całej Polski. Konferencja po raz pierwszy odbyła się w roku 2013 w...

Dyżury rozdziału wolnych miejsc w domach studenckich [ważne] Dyżury rozdziału wolnych miejsc w domach studenckich [ważne]

W semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 odbędą się jeszcze tylko 2 dyżury rozdziału wolnych miejsc: - 03.01.2019 r. (czwartek) - 8.01.2019 r. (wtorek). Po 8.01.2019 dyżury zostają...

Miejsca w DS dla studentów PG powracających z wymiany [akademiki] Miejsca w DS dla studentów PG powracających z wymiany [akademiki]

Studenci powracający z wymiany ERASMUS, którzy są zainteresowani zamieszkaniem w DS od semestru letniego, powinni wysyłać stosowną informację na adres: oks@pg.edu.pl . Informacja o przyznanym...

Miejsca w DS semestr letni 2018/2019 - kandydaci na studia II stopnia [akademiki] Miejsca w DS semestr letni 2018/2019 - kandydaci na studia II stopnia [akademiki]

Kandydaci na studia II stopnia, którzy chcieliby zamieszkać w Domu Studenckim od nowego semestru, zobowiązani są do złożenia podania wraz kompletem wymaganych dokumentów do 13.02.2019 r. Opisana...

Dodatki Dodatki świąteczne do stypendium socjalnego

Studenci i doktoranci, którzy otrzymują stypendium socjalne, decyzją Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki, otrzymają w grudniu dodatek świąteczny w wysokości 500 zł.

Budżet obywatelski PG 2019. Głosowanie rozpoczęte! Budżet obywatelski PG 2019. Głosowanie rozpoczęte!

Do 28 listopada można głosować na projekty zgłoszone w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej. W ramach budżetu obywatelskiego PG 2019 zgłoszonych zostało w sumie...

Nie jesteś zadowolony z decyzji Komisji Stypendialnej? Nie jesteś zadowolony z decyzji Komisji Stypendialnej?

Za otrzymanie decyzji w sprawie stypendium (socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomóg, rektora dla najlepszych studentów, rektora dla doktorantów) rozumie się odebranie decyzji...

Progi Progi i kwoty stypendiów na rok akademicki 2018/2019

W dniu 19.11.2018 r. zostały zaakceptowane przez Pana Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyk,i w porozumienie z odpowiednimi organami SSPG i SDPG, progi i kwoty stypendiów, które będa obowiązywały w...

Szkolenie z lutowania "Manualny montaż elementów SMD i THT." Szkolenie z lutowania "Manualny montaż elementów SMD i THT."

W dniu 20 listopada br. o godz. 15.00 w prototypowni protolab, odbędzie się szkolenie z lutowania: "Manualny montaż elementów SMD i THT." W szkoleniu mogą wziąć udział studenci oraz...

Mój pomysł, mój głos – korzyść dla wszystkich [Budżet Obywatelski PG] Mój pomysł, mój głos – korzyść dla wszystkich [Budżet Obywatelski PG]

Trzecia edycja budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej rozpoczęta! Do 31 października pracownicy, doktoranci i studenci będą mogli zgłaszać swoje propozycje projektów inwestycyjnych. Do...

Stypendia dla zdolnych pierwszorocznych studentów Politechniki Gdańskiej Stypendia dla zdolnych pierwszorocznych studentów Politechniki Gdańskiej

Wzorem lat ubiegłych studenci rozpoczynający naukę na Politechnice Gdańskiej mają szansę na stypendia naukowe i to już od pierwszego roku. Wniosek należy złożyć do poniedziałku 5 listopada 2018 r. Pod...

Terminarz składania wniosków o stypendia Terminarz składania wniosków o stypendia

Zgodnie z §43 ust. 1 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantm Politechniki Gdańskiej, Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki w porozumieniu z Samorządem Studentów...

Wyniki rozdziału miejsc w DS 12 - V etap doktoranci Wyniki rozdziału miejsc w DS 12 - V etap doktoranci

Dnia 3.10.2018 r. zostały opublikowane wyniki rozdziału miejsc w Domu Studenckim nr 12 na rok akademicki 2018/2019 dla doktorantów w ramach V etapu. ...

PIERWSZY DYŻUR ROZDZIAŁU WOLNYCH MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 [nieaktualne] PIERWSZY DYŻUR ROZDZIAŁU WOLNYCH MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 [nieaktualne]

Od 11.10.2018 r. obowiązują zasady dostępne na stronie Działu Spraw Studenckich . Pierwszy dyżur rozdziału wolnych miejsc odbędzie się 09.10.2018r. (wtorek).  Kolejne będą miały miejsce,...

Wyniki rozpatrzonych odwołań doktorantów dot. przyznanych miejsc w DS 12 na kolejny rok akademicki - pierwszaki Wyniki rozpatrzonych odwołań doktorantów dot. przyznanych miejsc w DS 12 na kolejny rok akademicki - pierwszaki

Dnia 1.10.20108 r. zostały opublikowane wyniki odwołań dot. złożonych podań o przyznanie miejsca w Domu Studenckim nr 12 na rok akademicki 2018/2019 dla doktorantów, którzy rozpoczynają studia na...

Konkurs Konkurs Kół Naukowych "KoKoN"

Prezydium Forum Uczelni Technicznych zaprasza opiekunów i członków studenckich kół naukowych do udziału w III edycji Konkursu Koł Nauczowych Uczelni Technicznych "KoKoN".  W ramach...

IV IV Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych na ZUT w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie uprzejmie informuje, iż w dniach 23-24 listopada 2018 roku organizuje IV Ogólnopolską Sesję Studenckich Kół Naukowych (X Uczelniana Sesja...

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej [zmiany] Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej [zmiany]

25 września 2018 r. zostało wprowadzone Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 33/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i...

Miejsca w akademikach PG Miejsca w akademikach PG

Na chwilę obecną nie ma wolnych miejsc w Domach Studenckich. Teraz miejsca będzie można otrzymać 9 października. Osoby, które chciałby złożyć jeszcze podanie o przyznanie miejsca w DS lub wpisać...