Ogłoszenia Ogłoszenia

Aktualny Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

  • Pod tym adresem znajdziecie Państwo zawsze aktualne akty prawne dotyczące przyznawania stypendiow z Funduszu Pomocy Materialnej.