Ogłoszenia Ogłoszenia

Dodatki świąteczne do stypendium socjalnego

Studenci i doktoranci, którzy otrzymują stypendium socjalne, decyzją Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki, otrzymają w grudniu dodatek świąteczny w wysokości 500 zł.