DYŻUR ZAMIAN PRZYZNANYCH MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH – „GŁOWA ZA GŁOWĘ”

  • W dniu 11.09.2017 r. w godzinach 11.00-13.00 odbędzie się, ostatni przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego, dyżur zamiany przyznanych miejsc w Domach Studenckich „osoba za osobę”. Jeśli otrzymałeś miejsce w DS, które Cię nie satysfakcjonuje, należy na własną rękę znaleźć osobę chętną do zamiany i przyjść z tą osobą do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (budynek Bratniak pok. 213) w wyznaczonych godzinach.

    Koniecznie trzeba mieć przy sobie, do wglądu, dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty/prawo jazdy/paszport/legitymacja studencka).

    W przypadku braku mozliwości osobistego stawiennictwa można upoważnić osobę trzecią do reprezentowania w OKS. 

    Upoważnienie powinno być sporządzone na piśmie i zawierać dane identyfikacyjne studenta (imię, nazwisko, numer albumu, wydział) oraz osoby upoważnionej. 

    Płeć nie ma znaczenia.