ESNsurvey 2017: mobilność studentów niepełnosprawnych

Na prośbę Komisji Europejskiej przekazujemy Państwu informację o zainicjowaniu przez ESN (Erasmus Student Network) badania, którego tematem jest mobilność studentów niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje na temat badania oraz dostęp do wypełnienia kwestionariusza znajdą  Państwo na stronach: https://esn.org/news/launch-of-esnsurvey2017 oraz  https://esn.org/esnsurvey2017. Zachęcamy do wypełniania kwestionariusza. Będzie on aktywny do 15 marca br.

Badanie ma określić w jaki sposób uczelnie europejskie mogą poprawić warunki studiowania dla studentów z niepełnosprawnością, co w dalszej perspektywie ma zachęcić takie osoby do wyjazdu na studia zagraniczne i/lub praktyki.