IV Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych na ZUT w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie uprzejmie informuje, iż w dniach 23-24 listopada 2018 roku organizuje IV Ogólnopolską Sesję Studenckich Kół Naukowych (X Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych).

Sesja prowadzona będzie w 6. sekcjach tematycznych:

  1. Sekcja Architektury i Budownictwa
  2. Sekcja Chemiczna
  3. Sekcja Ekonomiczna
  4. Sekcja Roślinno-Przyrodnicza
  5. Sekcja Techniczna
  6. Sekcja Zwierzęca

Szczegóły dostępne są na stronie organizatora