Aktualności Aktualności

Stypendia dla zdolnych pierwszorocznych studentów Politechniki Gdańskiej Stypendia dla zdolnych pierwszorocznych studentów Politechniki Gdańskiej

Wzorem lat ubiegłych studenci rozpoczynający naukę na Politechnice Gdańskiej mają szansę na stypendia naukowe i to już od pierwszego roku. Wniosek należy złożyć do poniedziałku 5 listopada 2018 r. Pod...

Terminarz składania wniosków o stypendia Terminarz składania wniosków o stypendia

Zgodnie z §43 ust. 1 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantm Politechniki Gdańskiej, Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki w porozumieniu z Samorządem Studentów...

Wyniki rozdziału miejsc w DS 12 - V etap doktoranci Wyniki rozdziału miejsc w DS 12 - V etap doktoranci

Dnia 3.10.2018 r. zostały opublikowane wyniki rozdziału miejsc w Domu Studenckim nr 12 na rok akademicki 2018/2019 dla doktorantów w ramach V etapu. ...

PIERWSZY DYŻUR ROZDZIAŁU WOLNYCH MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 PIERWSZY DYŻUR ROZDZIAŁU WOLNYCH MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Pierwszy dyżur rozdziału wolnych miejsc odbędzie się 09.10.2018r. (wtorek).  Kolejne będą miały miejsce, począwszy od 11.10.2018 r. , w każdy wtorek i czwartek w godzinach 11.00-12.00. Zasady...

Wyniki rozpatrzonych odwołań doktorantów dot. przyznanych miejsc w DS 12 na kolejny rok akademicki - pierwszaki Wyniki rozpatrzonych odwołań doktorantów dot. przyznanych miejsc w DS 12 na kolejny rok akademicki - pierwszaki

Dnia 1.10.20108 r. zostały opublikowane wyniki odwołań dot. złożonych podań o przyznanie miejsca w Domu Studenckim nr 12 na rok akademicki 2018/2019 dla doktorantów, którzy rozpoczynają studia na...

Konkurs Konkurs Kół Naukowych "KoKoN"

Prezydium Forum Uczelni Technicznych zaprasza opiekunów i członków studenckich kół naukowych do udziału w III edycji Konkursu Koł Nauczowych Uczelni Technicznych "KoKoN".  W ramach...

IV IV Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych na ZUT w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie uprzejmie informuje, iż w dniach 23-24 listopada 2018 roku organizuje IV Ogólnopolską Sesję Studenckich Kół Naukowych (X Uczelniana Sesja...

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej [zmiany] Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej [zmiany]

25 września 2018 r. zostało wprowadzone Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 33/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i...

Miejsca w akademikach PG Miejsca w akademikach PG

Na chwilę obecną nie ma wolnych miejsc w Domach Studenckich. Teraz miejsca będzie można otrzymać 9 października. Osoby, które chciałby złożyć jeszcze podanie o przyznanie miejsca w DS lub wpisać...

Wyniki rozpatrzonych podań dot. przyznania miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2018/2019 - V etap rozdział wolnych miejsc Wyniki rozpatrzonych podań dot. przyznania miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2018/2019 - V etap rozdział wolnych miejsc

Dnia 14.09.2018 r. została opublikowana lista osób, którym przyznano miejsce w Domu Studenckim na rok akademiki 2018/2019 tj. II tura V etap. Lista uwględnia wnioski osób, które w poprzednich etapach...

Wyniki rozpatrzonych podań dot. przyznania miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2018/2019 - V etap zamiany Wyniki rozpatrzonych podań dot. przyznania miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2018/2019 - V etap zamiany

Dnia 10.09.2018 r. została opublikowana lista osób, którym przyznano miejsce w Domu Studenckim na rok akademiki 2018/2019 tj. I tura V etap. Lista uwględnia tylko wnioski osób, które w poprzednich...

Wyniki rozpatrzonych odwołań dot. przyznania miejsca w Domu Studenckim na rok akademiki 2018/2019 - IV etap "pierwszaki" Wyniki rozpatrzonych odwołań dot. przyznania miejsca w Domu Studenckim na rok akademiki 2018/2019 - IV etap "pierwszaki"

Dnia 21.08.2018 r. zostały opublikowane wyniki odwołań dot. przyznania miejsc w Domach Studenckich dla osób rozpoczynających studia na Politechnice Gdańskiej od października 2018 r. Wyniki dostępne...

Zwrot kaucji za akademik, a przyznane miejsce w DS [ważne] Zwrot kaucji za akademik, a przyznane miejsce w DS [ważne]

Wszystkie osoby, które po 16.07.2018 r. chcą odzyskać kaucję za akademik i otrzymały miejsce w DS na kolejny rok akademicki, ale nie będa w nim mieszkać, muszą najpierw z miejsca zrezygnować OKS do...

Targi Kół Naukowych "Students' Science Expo" Targi Kół Naukowych "Students' Science Expo"

3 października 2018 w Hali Stulecia we Wrocławiu odbędzie się wystawa organizowana z myślą o najlepszych studenckich kołach naukowych w Polsce oraz towarzysząca jej konferencja dotycząca styku nauki z...

Wyniki rozpatrzonych podań dot. przyznania miejsca w Domu Studenckim na rok akademiki 2018/2019 - III etap "pierwszaki" Wyniki rozpatrzonych podań dot. przyznania miejsca w Domu Studenckim na rok akademiki 2018/2019 - III etap "pierwszaki"

Dnia 8.08.2018 r. zostały opublikowane wyniki rozdzaiłu miejsc w Domach Studenckich dla osób rozpoczynających studia na Politechnice Gdańskiej od października 2018 r. Wyniki dostępne są tu: ...

Dyżur zamian przyznanych miejsc w Domach Studenckich – „głowa za głowę” Dyżur zamian przyznanych miejsc w Domach Studenckich – „głowa za głowę”

W dniach 27.08.2018 r. w godzinach 10.00-11.30 oraz 29.08.2018 r. w godzinach 11.30-13.00   odbędą się dwa ostatnie dyżury zamiany przyznanych miejsc w Domach Studenckich „osoba za osobę”....

Dom Studencki dla kandydatów na studia Dom Studencki dla kandydatów na studia

Informujemy, że szczegółowe informacje na temat wnioskowania o przyznanie miejsca w Domu Studenckim Politechniki Gdańskiej znajdują się na podstronie Działu Spraw Studenckich [ LINK ] Ważne linki: ...

Stypendium Ministra za wybitne osiagnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019 Stypendium Ministra za wybitne osiagnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019

W terminie do 15 października 2018 r. Rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019. Zgodnie rozporządzeniem Ministra...

Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska na rok akademicki 2018/2019 Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska na rok akademicki 2018/2019

Wszyscy studenci, którzy są zainteresowani złożeniem podania o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gdańska, powinni złożyć odpowiedni wniosek do Dziekanatu. Dziekanaty do 9 października 2018 r. ...

Wyniki Wyniki rozpatrzonych odwołań doktorantów dot. przyznanych miejsc w DS 12 na kolejny rok akademicki

W dniu 13.06.2018 r. Odwoławcza Komisja Stypendialna opublikowała wyniki rozpatrzonych odwołań doktorantów dot. przyznania miejsca w Domu Studenckim nr 12  na kolejny rok akademicki tj. 2018/2019. ...