Nowe warunki przyznania świadczeń pomocy materialnej z FPM

Informujemy, że Pan prorektor ds. kształcenia i dydaktyki dr hab. inż. Marek Dzida prof. nadzw. PG zatwierdził warunki przyznawania świadczeń pomocy materialnej z Funduszu Pomocy Materialnej Studentom i Doktorantom Politechniki Gdańskiej.

Szczegóły