Pełno(s)prawny Student

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego po raz dziesiąty zaprasza Państwa do udziału w Konferencji "Pełno(s)prawny Student", podczas której zostaną omówione najważniejsze problemy dostępności wykształcenia wyższego dla osób z niepełnosprawnościami. 

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Miejsce, w którym odbędzie się Konferencja, jest w pełni dostępne. Zapewniamy także tłumaczenie na język migowy. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Fundacji