PIERWSZY DYŻUR ROZDZIAŁU WOLNYCH MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Pierwszy dyżur rozdziału wolnych miejsc odbędzie się 6.10.2016 r. (czwartek) o godzinie 11.00 w sali 402 w budynku Bratniak (budynek nr 23). Kolejne będą miały miejsce, począwszy od 11.10.2016 r. , w każdy wtorek i czwartek w godzinach 11.00-12.00.

Zasady przyznawania miejsc w DS w trakcie roku akademickiego dostępne są na stronie Działu Spraw Studenckich.

Aby otrzymać skierowanie do Domu Studenckiego, należy stawić się na dyżur osobiście (można upoważnić pisemnie osobę trzecią) wraz z legitymacją studencką lub zaświadczeniem z dziekanatu potwierdzającym status studenta.

Szczegółowy harmonogram odbycia się dyżuru:

  1. Wykaz wolnych miejsc pojawi się na drzwiach biura OKS około godz 10.00 w czwartek.
  2. Pierwszeństwo otrzymania miejsca w DS PG mają zawsze osoby będące zapisane na liście oczekujacych.
  3. O godzinie 10.50 do pomieszczenia 402a zostaną wpuszczone osoby będące na liście oczekującej.
Z uwagi na prawdopodobieńtwo dużej kolejki po miejsce w DS informujemy, że osoby będące na liście nie muszą czekać na wejście od 7.00. Rozsądnym jest przyjście dokładnie na 11.00 do pokoju 402a. 
  1. Skierowania będą wypisywane od 11.00 w pokoju 402b. 
  2. Po wyczerpaniu osób z listy oraz przypadku pozostania wolnych miejsc, do pomieszczenia 402a zostaną wpuszczane osoby będące w kolejce oczekujących. 
Uwaga: w pomieszczeniach 402 obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania posiłków i napojów.