Rozdział pokoi w Domach Studenckich

Rozdziałem miejsc w pokojach w danym Domu Studenckim zajmują się Rady Mieszkańców tych akademików.

Miejsca przyznawane są na podstawie złożonego, w odpowiednim terminie, wniosku.
Wnioski wraz z dokumentacją (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać na adres e-mail Rady Mieszkańców zamieszkiwanego przez siebie akademika:

 • DS1: rm.ds1@pg.edu.pl;
 • DS2: rm.ds2@pg.edu.pl;
 • DS3: rm.ds3@pg.edu.pl;
 • DS4: rm.ds4@pg.edu.pl;
 • DS5Ł: rm.ds5@pg.edu.pl;
 • DS6: rm.ds6@pg.edu.pl; 
 • DS7: rm.ds7@pg.edu.pl;
 • DS8: rm.ds8@pg.edu.pl;
 • DS9: rm.ds9@pg.edu.pl;
 • DS10: rm.ds10@pg.edu.pl;
 • DS11: rm.ds11@pg.edu.pl.

Terminy:

 • 10 lipca - 14 lipca 2020 r. – składanie wniosków o pokój w Domu Studenckim;
 • 24 lipca 2020 r. - publikacja wyników;
 • 25 lipca – 26 lipca 2020 r. – składanie odwołań od decyzji Rady Mieszkańców;
 • 28 lipca 2020 r. - publikacja ostatecznych wyników przyznannych pokoi.
E-maile muszą być wysyłane z indywidualnego konta pocztowego w domenie student.pg.edu.pl.