Wiadomości e-mail o odmowie przyznania DS

W celu uporządkowania danych o przyznanych miejscach studentom Komisja Stypendialna i Odwoławcza Komisja Stypednialna utworzyła specjalne procesy:

  • Odebranie miejsca w DS ze względu na brak wpłaconej kaucji
  • Rezygnacja z przyznanego miejsca

W których to konkretne osoby zostały "systemowo" pozbawione miejsca w DS, zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej.

Osoby, które nie wpłaciły kaucji zostały poinformowane za pośrednictwem dostępnych kanałów o pozbawieniu prawa do zamieszkania w sierpniu 2020r. 

W ramach V etapu rozdziału miejsc w DS utworzone zostały dwa procesy:

  • Zmiana przyznanego miejsca w Domu Studenckim - V etap
  • Wnioskowanie o miejsce w Domu Studenckim - V etap

Osoby, które złożyły wniosek niepoprawnie zostały przeniesione do konkretnego procesu, a osobom które złożyły wnioski w dwóch procesach - jeden wniosek ustawiono w statusie "Rezygnacja".

Przypominamy, że rozpatrzenie wniosków złożonych w V etapie odbywa się dwukrotnie:
  • Zmiana przyznanego miejsca w Domu Studenckim - V etap -> 9 września 2020r.
  • Wnioskowanie o miejsce w Domu Studenckim - V etap -> 15 września 2020r.