Wnioskowanie o Świadczenia dla studentów

Informacja dla studentów studiów I i II stopnia, oraz dla doktorantów, którzy rozpoczeli studia przed rokiem akademickim 2019/2020.

Komisja Stypendialna informuje, że z przyczyn techniczno-organizacyjnych możliwość składania wniosków na portalu MojaPG o stypendia socjalne, dla niepełnosprawnych, rektora oraz zapomogi rozpocznie się 9 października 2019r.