Wnioskowanie o Świadczenia dla studentów w semestrze letnim

Studenci studiów II stopnia

Stypendium rektora

Przypominamy, że studenci studiów II stopnia, którzy otrzymali stypendium rektora w semestrze zimowym roku akademikiego 2019/2020 - otrzymali stypendium na semestr. 

W dniach 25.02 - 06.03 można składać podanie o stypendium rektora na kolejny semestr. Średnia ocen brana pod uwagę jest z poprzedniego semestru, a osiągnięcia z dwóch ostatnich semestrów. 

Studenci, którzy rozpoczynają studia II stopnia również mogą ubiegać się o stypendium rektora, pod warunkiem, że studia II stopnia rozpoczeli ciągu roku od ukończenia studiów I stopnia. Średnia ocen brana pod uwagę jest z ostatniego roku studiów (7. semestr (inżynier), albo 5 i 6 semestr (licencjat)), a osiągniecia z ostatnich dwóch semestrów.

Stypendium socjalne

Studenci, którzy ukończyli w semestrze zimowym studia I stopnia, aby otrzymać stypendium socjalne powinni wypełnić wniosek, stanowiący załącznik nr 8h do Regulaminu (do pobrania). W przypadku, gdy nastąpiła zmiana w sytuacji materialnej należy wyraźnie to zaznaczyć we wniosku oraz złożyć odpowiednie dokumenty (np.: wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego/uzyskanego). W przypadku łącznego wnioskowania o stypendium socjalnego i dla niepełnosprawnych można złożyć jeden dokument.

Stypendium dla niepełnosprawnych

Studenci, którzy ukończyli w semestrze zimowym studia I stopnia, aby otrzymać stypendium dla niepełnosprawnych powinni wypełnić wniosek, stanowiący załącznik nr 8h do Regulaminu (do pobrania), w środkowej części należy wpisać, że wniosek dotyczy stypendium dla niepełnosprawnych. W przypadku łącznego wnioskowania o stypendium socjalnego i dla niepełnosprawnych można złożyć jeden dokument.

Studenci studiów I stopnia

Stypendium socjalne i dla niepełnosprawnych

Studenci, którzy mieli decyzję o przyznanie stypendium do lutego 2020 (np.: byli na 7. semestrze studiów I stopnia) oraz są zapisani aktualnie na letni, parzysty semestr powinni złożyć pismo do Komisji Stypendialnej informujące o swojej sytuacji i wnioskujące o przyznanie stypendium na semestr letni.