Wyniki rozdziału miejsc w w V etapie rozdziału miejsc - studenci zrekrutowani w semestrze letnim

Osoby, które nie otrzymały miejsca w DS PG zostały automatycznie wpisane na listę oczekujących. Zasady rozdziału miejsc dostępne są na stonie: http://pg.edu.pl/dzial-spraw-studenckich/v-tura2016-rok

Osoby, które nie złożyły kompletu dokumentów zostały poinformowane o tym faktcie za pośrednictwem e-mail. Te osoby, po dostarczeniu brakujących dokumentów zostaną wpisane na listę oczekujących.

Ważność skierowania (26.02.2017r.) oznacza ostateczny termin na zakwaterowanie się do Domu Studenckiego. Brak zakwaterowania w podanym terminie skutkuje wygaśnięciem skierowania.

Załączone pliki