Zdobądź stypendium na pierwszym roku studiów

Studenci rozpoczynający naukę na Politechnice Gdańskiej mają szansę na stypendia naukowe i to już na pierwszym roku. Pod uwagę będą brane wybitne wyniki w nauce, sukcesy twórcze i osiągnięcia sportowe. Pierwszeństwo będą mieli uczestnicy projektu „Zdolni z Pomorza”. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć do 3 listopada br.

Podania wraz z wykazem osiągnięć (wypisanym na zalączonym poniżej formularzu) i dokumentami potwierdzającymi ich zdobycie (w tym kserokopią świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i świadectwa maturalnego) należy złożyć w pok. 213 w Bratniaku. Biuro czynne jest w godz.10.00–14.00. Termin mija 3 listopada br. 

Szczegółowe informacje

Formularz wniosku